Piektdiena, 2020. gada 10 . jūlijs

Vārda dienas: Lija, Olīvija

  • -A
  • A
  • +A

Nodokļu parādu dzēšana

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgas pašvaldības.

Babītes novada pašvaldības Vadības atbalsta daļas nodokļu administratori (turpmāk tekstā – nodokļu administratori) saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2016.gada 28.septembra pieņemto lēmumu „Par Babītes novada pašvaldības Nodokļu administratoru pilnvarām” (Protokols Nr.13. pielikums 16.§) un saskaņā ar 2019.gada 01.februāra „Babītes novada pašvaldības Vadības atbalsta daļas nolikumu”6.5., 6.7., 6.8. un 6.9. punktiem veic nekustamā īpašuma nodokļa aprēkināšanu, uzskaiti, iekasēšanu un administrēšanu Babītes novadā nekustamā īpašuma lietotājiem un īpašniekiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2020. gada 2. ceturksnis

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 2. ceturksnī

 Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumoos dzēš attiecīgas pašvaldības. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa noska, ka pašvaldības reizi ceturksnī publicē informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.

Babītes novada pašvaldības Vadības atbalsta daļas nodokļu administratori (turpmāk tekstā – nodokļu administratori) saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, ar Babītes novada pašvaldības domes 2016.gada 28.septembra pieņemto lēmumu „Par Babītes novada pašvaldības Nodokļu administratoru pilnvarām” (Protokols Nr.13. pielikums 16.§) un saskaņā ar 2019.gada 01.februāra „Babītes novada pašvaldības Vadības atbalsta daļas nolikumu”6.5., 6.7., 6.8. un 6.9. punktiem veic nekustamā īpašuma nodokļa aprēkināšanu, uzskaiti, iekasēšanu un administrēšanu Babītes novadā nekustamā īpašuma lietotājiem un īpašniekiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 75.18 (septiņdesmit pieci eiro un 18 eiro centi) apmērā, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

 

Nr.p.k Nosaukums/vārds, uzvārds Vienotais reģistrācijas numurs/personas kods Lēmuma Nr.
1. A.E. dzēsts 10-15/2020-49
2. D.C. dzēsts 10-15/2020-50
3. I.E. dzēsts 10-15/2020-51

2020. gada 1. ceturksnis

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumoos dzēš attiecīgas pašvaldības. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa noska, ka pašvaldības reizi ceturksnī publicē informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.

Babītes novada pašvaldības Vadības atbalsta daļas nodokļu administratori (turpmāk tekstā – nodokļu administratori) saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu, saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2016.gada 28.septembra pieņemto lēmumu „Par Babītes novada pašvaldības Nodokļu administratoru pilnvarām” (Protokols Nr.13. pielikums 16.§) un saskaņā ar 2019.gada 01.februāra „Babītes novada pašvaldības Vadības atbalsta daļas nolikumu”6.5., 6.7., 6.8. un 6.9. punktiem veic nekustamā īpašuma nodokļa aprēkināšanu, uzskaiti, iekasēšanu un administrēšanu Babītes novadā nekustamā īpašuma lietotājiem un īpašniekiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 1639.27 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit deviņi eiro un 27 eiro centi) apmērā, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k Nosaukums/vārds, uzvārds Vienotais reģistrācijas numurs/personas kods Lēmuma Nr.
1. K.J dzēsts 10-15/2020-01
2. I.G. dzēsts 10-15/2020-02
3. M.K. dzēsts 10-15/2020-04
4. D.M. dzēsts 10-15/2020-05
5. J.M. dzēsts 10-15/2020-14
6. K.D. dzēsts 10-15/2020-15
7. Z.V. dzēsts 10-15/2020-16
8. E.P. dzēsts 10-15/2020-19
9. I.B. dzēsts 10-15/2020-22
10. K.S. dzēsts 10-15/2020-26
11. O.K. dzēsts 10-15/2020-27
12. L.S. dzēsts 10-15/2020-32
13. Ž.K. dzēsts 10-15/2020-17

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 640.06 (seši simti četrdesmit eiro un 6 eiro centi) apmērā, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k Nosaukums/vārds uzvārds Vienotais reģistrācijas numurs/personas kods Lēmuma Nr.
1. SIA “VATLEX” 40003763377 10-15/2020-03
2. SIA “DAS CEĻU BŪVE” 40003955174 10-15/2020-03
3. SIA agrofirma “BULDURI” 40003068630 10-15/2020-23
4. SIA “GLOBAL FINANCE” 40003766161 10-15/2020-43
5. SIA “GE Capital Latvia” 40003090171 10-15/2020-43
6. SIA “ATTIS” 40003752000 10-15/2020-43

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu (miris) ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 1884,57 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit četri eiro un 57 eiro centi) apmērā, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k Nosaukums/vārds, uzvārds Vienotais reģistrācijas numurs/personas kods Lēmuma Nr.
1. R.S. dzēsts 10-15/2020-07
2. J.B. dzēsts 10-15/2020-08
3. M.K. dzēsts 10-15/2020-09
4. H.R. dzēsts 10-15/2020-10
5. G.B. dzēsts 10-15/2020-11
6. N.K. dzēsts 10-15/2020-12
7. A.A. dzēsts 10-15/2020-13
8. I.M. dzēsts 10-15/2020-21
9. E.Z. dzēsts 10-15/2020-28
10. R.Z. dzēsts 10-15/2020-29
11. K.V. dzēsts 10-15/2020-30
12. B.K. dzēsts 10-15/2020-31
13. R.S. dzēsts 10-15/2020-33
14. A.K. dzēsts 10-15/2020-34
15. K.R. dzēsts 10-15/2020-35
16. G.S dzēsts 10-15/2020-36
17. V.R. dzēsts 10-15/2020-37
18. Ģ.O. dzēsts 10-15/2020-38
19. D.K. dzēsts 10-15/2020-39
20. M.I. dzēsts 10-15/2020-40
21. A.J. dzēsts 10-15/2020-41
22. V.B. dzēsts 10-15/2020-42
23. M.G. dzēsts 10-15/2020-45
24. J.B. dzēsts 10-15/2020-46

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu un Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2  divi viens prim punktu ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 1129,56 (viens tūkstotis viens simts divdesmit deviņi eiro un 56 eiro centi) apmērā, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k Nosaukums/vārds uzvādrs Vienotais reģistrācijas numurs/personas kods Lēmuma Nr.
1. SIA “PRO METALIKA” 40003680018 10-15/2020-24
2. Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Piņķi-94” 40003186405 10-15/2020-25
3. V.H. dzēsts 10-15/2020-44
4. I.S. dzēsts 10-15/2020-47
5. V.S. dzēsts 10-15/2020-48

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu  ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi 53 personām EUR 193,27 (viens simts deviņdesmit trīs eiro un 27 eiro centi) apmērā, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.

 

 

 

2019. gada 4. ceturksnis

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, šā panta trešo daļu, Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 1915,58 (viens tūkstotis deviņi simti piecpadsmit euro un 58 euro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Nosaukums Vienotais reģistrācijas numurs/personas kods
1. SIA Rīgas ražošanas komercsabiedrība “AVERS Ltd.” 40103052640
2. D.P. dzēsts
3. P.S. dzēsts
4. G. Z. dzēsts
5. V. Z. dzēsts
6. H. S. dzēsts
7. A. K. dzēsts
8. A. N. dzēsts
9. M. Z. dzēsts
10. O. B. dzēsts
11. A. T. dzēsts
12. K. V. dzēsts

 

 

2017. gada 4. ceturksnis

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 63.30 (sešdesmit trīs eiro un 30 eiro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šādiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Nosaukums Vienotais reģistrācijas numurs
1. SIA „JAUNBŪVE” 40003810192
2. SIA „TARGET GROUP” 40003436446
3. SIA „RALIŅŠ” 40002036591

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, 26.panta sesto prim viens daļu, nekustamā īpašuma nodokļu administratori ir dzēsuši nekustamā īpašuma nodokļa parādus EUR 956.60 (deviņi simti piecdesmit seši eiro 60 eiro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šādiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Nosaukums/ Vārds, uzvārds Reģ. Nr./ personas kods
1 D.V. dzēsts
2 B.R. dzēsts
3 F.S. dzēsts
4 V.A. dzēsts
5 V.A. dzēsts
6 VĪĶIS SIA 40003180009
7 S.T.H. SIA 40103138224
8 Z.E. dzēsts
9 V.O. dzēsts
10 Č.D. dzēsts
11 B.A. dzēsts
12 K.M. dzēsts
13 K.V. dzēsts
14 GO UN PARTNERI SIA 40003578775
15 J.L. dzēsts
16 E.A. dzēsts
17 G.S. dzēsts
18 RIKURS SIA 40003468352
19 D.G. dzēsts
20 K.A. dzēsts
21 S.B. dzēsts
2017. gada 2. ceturksnis

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 3232.37 (trīs tūkstoši divi simti trīsdesmit divi eiro 37 eiro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Nosaukums Vienotais reģistrācijas numurs
1. SIA “LPK Būve” 40003625158
2. SIA “VG Beheer Jūrmala” 40003825910

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 5.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, 26.panta sesto prim viens daļu, nekustamā īpašuma nodokļu administratori ir dzēsuši nekustamā īpašuma nodokļa parādus EUR 170.06 (viens simts septiņdesmit eiro, 06 eiro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas norādītajiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Vārds, Uzvārds Reģ.Nr./personas kods
1. A.I. dzēsts
2. L.K. dzēsts

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, 25.panta divi prim otro daļu, un Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu un trešo daļu, Administratīvā processa likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 605.72 (seši simti pieci eiro 72 eiro centi), kā arī ar to saistīta nokavējuma nauda sekojošiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Vārds, Uzvārds Reģ.Nr./personas kods
1. J.G. dzēsts
2. N.G. dzēsts
2017. gada 1. ceturksnis

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punktu, šā panta trešo un ceturto daļu un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17. panta pirmās daļas 4. punktu ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 1.48 (viens euro 48 euro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājam:

Nr.p.k. Nosaukums Vienotais reģistrācijas numurs
1. SIA “BALTIJAS DIZAINA GRUPA” 40003820735
2016. gada 4. ceturksnis

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 5.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, 26.panta sesto prim viens daļu, nekustamā īpašuma nodokļu administratori ir dzēsuši nekustamā īpašuma nodokļa parādus EUR 1161.22 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit viens euro, 22 euro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas norādītajiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Nosaukums/ Vārds, uzvārds Reģ. Nr./ personas kods
1 A. V. dzēsts
2 A. A. dzēsts
3 A. H. dzēsts
4 B. V. dzēsts
5 B. I. dzēsts
6 B. L. dzēsts
7 B. K. dzēsts
8 B. A. dzēsts
9 B. A. dzēsts
10 Č. V. dzēsts
11 D. A. dzēsts
12 D. A. dzēsts
13 E. I. dzēsts
14 F. D. dzēsts
15 G. E. dzēsts
16 H. A. dzēsts
17 I. F. dzēsts
18 J. F. dzēsts
19 J. M. dzēsts
20 K. S. dzēsts
21 K. N. dzēsts
22 Ķ. M. dzēsts
23 Ļ. A. dzēsts
24 XSEDEX SIA 40003648339
25 M. M. dzēsts
26 M. D. dzēsts
27 M. S. dzēsts
28 M. Ņ. dzēsts
29 M. M. dzēsts
30 M. P. dzēsts
31 M. I. dzēsts
32 M. D. dzēsts
33 M. J. dzēsts
34 Ņ. I. dzēsts
35 O. Z. dzēsts
36 O. E. dzēsts
37 P. J. dzēsts
38 P. G. dzēsts
39 P. V. dzēsts
40 R. A. dzēsts
41 R. R. dzēsts
42 R. A. dzēsts
43 S. N. dzēsts
44 S. A. dzēsts
45 S. M. dzēsts
46 S. J. dzēsts
47 S. G. dzēsts
48 S. A. dzēsts
49 S. G. dzēsts
50 S. I. dzēsts
51 S. V. dzēsts
52 Š. V. dzēsts
53 V. Ģ. dzēsts
54 V. A. dzēsts
55 V. A. dzēsts
56 V. Z. dzēsts
57 V. O. dzēsts
58 V. A. dzēsts
59 M. J. dzēsts
60 M. G. dzēsts
61 R. M. dzēsts
62 PENTA RE SIA 40003370267
63 ND BŪVE SIA 50003735341
64 O. F. dzēsts

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, 25.panta divi prim otro daļu, un Maksātnespējas likuma 141. un 73.pantu, ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 2360.97 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro 97 euro centi), kā arī ar to saistīta nokavējuma nauda Ģ. B.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 214.07 (divi simti četrpadsmit euro, 07 euro centi), kā arī ar to saistīta nokavējuma nauda A. S.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 21032.97 (divdesmit viens tūkstotis trīsdesmit divi euro, 97 euro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas minētajiem nodokļu maksātājiem:

Nr.p.k. Nosaukums Vienotais reģistrācijas numurs
1. SIA “BCM 06” 40003820735
2. SIA “GUANS” 40003483544
3. SIA “LĪVAS KOKS” 42103032055
4. SIA “Aģentūra GS” 40003663408
5. SIA “STONE DEVELOPMENT” 40003644568
6. SIA “CITADELE INVEST GRUPA” 40003744130
7. SIA “Kredīts un īpašumi” 40003618936
8. SIA “LANGE UN KOMPĀNIJA” 40003660755
9. AS “OGRES KOMERCBANKA” 40003150023
10. SIA “SILVA INVEST” 40103384386
11. SIA “STERSS” 40003309714
12. SIA “ARDC” 40003924371

2016. gada 3. ceturksnis

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, ir dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi EUR 266.55 (divi simti sešdesmit seši euro 55 euro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šādiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Nosaukums Vienotais reģistrācijas numurs
1. SIA “VARIANTS-S” 40003553894

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, 26.panta sesto prim viens daļu, nekustamā īpašuma nodokļu administratori ir dzēsuši nekustamā īpašuma nodokļa parādus EUR 1129.03 (viens tūkstotis viens simts divdesmit deviņi euro 03 euro centi), kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas šādiem nodokļu maksātājiem:

Nr. p.k. Nosaukums/ Vārds, uzvārds Reģ. Nr./ personas kods
1. B.A. dzēsts
2. F.S. dzēsts
3. G.I. dzēsts
4. G.A. dzēsts
5. G.D. dzēsts
6. J.A. dzēsts
7. K.V. dzēsts
8. O.M. dzēsts
9. S.A. dzēsts
10. S.I. dzēsts
11. S.J. dzēsts
12. Š.H. dzēsts
13. Š.L. dzēsts
14. Š.A. dzēsts
15. T.M. dzēsts
16. T.Ā. dzēsts
17. West General Construction SIA 40003613962

Publicēts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka  attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/06/2020 14:43
atpakaļ