2017. gada 27 . martā

Vārda dienas: Eiženija, Ženija

  • -A
  • A
  • +A

Aktualitātes

23 Mar
2017
34

Saimnieciskie darbi februārī

Būvniecība Izsludināts iepirkums par būvprojekta „„ATC ēkas” pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, „Administratīvā ēka-pasts” pārbūve par divu dzīvokļu dzīvojamo māju…

21 Mar
2017
Babītes novads

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Austrumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un nekustamā īpašuma “Meža putni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480070918 daļai Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Babītes novada pašvaldības domes 22.02.2017. lēmumu “Par lokālplānojuma projekta nekustamā īpašuma “Austrumi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070055 un…

10 Mar
2017
Iepirkumiem

Aicinām iesniegt cenu piedāvājumu

Aicinām iesniegt cenu piedāvājumu par zemes ierīcības projekta izstrādi, trīs zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu…