Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Par nekustamo īpašumu „Puķulejas”, „Kakari”, Madaru iela 19, detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana nekustamo īpašumu „Puķulejas” un „Kakari” robežās[:]

21.07.2014 16:34

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.07.2014. lēmumu (prot.Nr.8; 14.§) uzsākta nekustamo īpašumu „Puķulejas”, „Kakari”, Madaru iela 19,detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamo īpašumu „Puķulejas”, kadastra apzīmējums 8048 001 0537, un „Kakari”, kadastra apzīmējums 8048 001 0030, robežās ar mērķi precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un inženiertehniskos risinājumus.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Teritorijas plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:34
atpakaļ