Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Par nekustamo īpašumu “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu[:]

04.04.2016 10:25

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 30.03.2016. lēmumu “Par nekustamo īpašumu “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.5,24.§) ir uzsākta nekustamo īpašumu “Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3 detālplānojuma (apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.62) grozījumu izstrāde nekustamo īpašumu Jaunā iela 10, kadastra Nr.8048 003 0651, Jaunā iela, kadastra Nr.8048 003 0158, Ledus iela 1, kadastra Nr.8048 003 0638, Ledus iela 2, kadastra Nr.8048 003 0661, Ledus iela 3, kadastra Nr.8048 003 0639, Ledus iela 4, kadastra Nr.8048 003 0660, Ledus iela 5, kadastra Nr.8048 003 0640, Ledus iela 6, kadastra Nr.8048 003 0659, Ledus iela 7, kadastra Nr.8048 003 0641, Ledus iela 8, kadastra Nr.8048 003 0658, Ledus iela 9, kadastra Nr.8048 003 0642, Ledus iela 10, kadastra Nr.8048 003 0657, Ledus iela 11, kadastra Nr.8048 003 0643, Ledus iela 12, kadastra Nr.8048 003 0656, Ledus iela 13, kadastra Nr.8048 003 0644, Ledus iela 14, kadastra Nr.8048 003 0655, Ledus iela 15, kadastra Nr.8048 003 0645, Ledus iela 15A, kadastra Nr.8048 003 0646, Ledus iela 16, kadastra Nr.8048 003 0654, Ledus iela 18, kadastra Nr. 8048 003 0652, Ledus iela, kadastra Nr.8048 003 0368, Mežaparka iela, kadastra Nr.8048 003 0369, Mežaparka iela 17, kadastra Nr.8048 003 0653, Hokeja iela 2, kadastra Nr.8048 003 0151, Hokeja iela, kadastra Nr.8048 003 0647, Jūrmalas iela 3, kadastra Nr.8048 003 0161, Jūrmalas iela 3A, kadastra Nr.8048 003 0648, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, teritorijā (15.9 ha platībā) ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu, ielu sarkano līniju izmaiņas un precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu.

Detalplanojuma grozijumu izstrades teritorijas robeza

robežas apzīmējums

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv.

Andra Valaine,

teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 28/04/2016 11:47
atpakaļ