Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Par nekustamā īpašuma “Ziediņi”, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu [:]

01.12.2015 10:04

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2015. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ziediņi”, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880070027.” (prot.Nr.15,10.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Ziediņi” ar mērķi pamatot esošās apbūves rekonstrukciju un jaunas apbūves izvietojumu nekustamā īpašuma “Ziediņi”, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, teritorijā, atbilstoši Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējumā noteiktajai atļautai izmantošanai, precizējot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv.

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/02/2016 10:24
atpakaļ