Pirmdiena, 2020. gada 26 . oktobris

Vārda dienas: Amanda, Amanta, Kaiva

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Par nekustamā īpašuma “Ozollejas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu[:]

21.08.2014 16:35

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. augusta lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ozollejas”, kadastra Nr. 80480080228, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu” (prot.Nr.11, 5.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Ozollejas”, Vīkuļi, Babītes pagastā, Babītes novadā, ar mērķi precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un inženiertehniskos risinājumus.

Detālplānojuma izstrādi veiks SIA “HOUSE 4 YOU”, Kaivas iela 29/k.2-dz.73, LV – 2021, teritorijas plānotājs Andrejs Petskojs.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv vai detālplānojuma izstrādātājam SIA “HOUSE 4 YOU”, Kaivas iela 29/k.2-dz.73, LV – 2021.

Veldze Liepa
Attīstības daļas vadītāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:35
atpakaļ