Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Par nekustamā īpašuma “Lielbatari”, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu[:]

01.12.2015 09:58

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2015. lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Lielbatari” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Lielbatari”, Lapsās, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480070959, teritorijā.” (prot.Nr.15,5.§) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamā īpašuma “Lielbatari” teritorijā, ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu un precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

 [:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/02/2016 10:26
atpakaļ