Ceturdiena, 2020. gada 29 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Par nekustamā īpašuma “Jaunkalēji”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu[:]

01.12.2015 10:01

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.11.2015. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaunkalēji”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80480010590.” (prot.Nr.15,9.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Jaunkalēji” ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu un precizēt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējumā noteikto atļauto izmantošanu atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107, vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.

Inga Griezne,

teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/02/2016 10:25
atpakaļ