Ceturdiena, 2019. gada 14 . novembris

Vārda dienas: Fricis, Vikentijs

  • -A
  • A
  • +A

Par nekustamā īpašuma “Indriņas” un “Gundegas” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

21.07.2014 16:22

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.06.2014. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Indriņas”, kadastra Nr. 80480010591, un “Gundegas”, kadastra Nr. 880480010200, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu.” (prot.Nr.7, 9.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Indriņas” un “Gundegas”, Mežārēs, Babītes pagastā, Babīts novadā, ar mērķi precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un inženiertehniskos risinājumus.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja Veldze Liepa.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.

Veldze Liepa
Attīstības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:23
atpakaļ