Sestdiena, 2019. gada 23 . novembris

Vārda dienas: Zigfrīda, Zigrīda, Zigrīds

  • -A
  • A
  • +A

Par nekustamā īpašuma “Bierņi” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

21.07.2014 16:24

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.07.2014. lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Bierņi”, kadastra Nr. 80480070012, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu.” (prot.Nr.8, 12.§) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Bierņi”, Dzilnuciems, Babītes pagastā, Babīts novadā, ar mērķi precizēt teritorijas atļauto izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un inženiertehniskos risinājumus.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības Teritorijas plānotāju.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV- 2107 vai elektroniski pa e-pastu dome@babite.lv.

Veldze Liepa

Attīstības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 21/07/2015 16:24
atpakaļ