Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā[:]

22.03.2015 10:28

[:lv]

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.03.2015. lēmumu (protokols Nr.5. 10. §) uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Jaunoši”, Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 80880030070, ar mērķi mainīt Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālā zonējuma kartē noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu no Viensētu apbūves teritorijas (DzV) uz Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju (DzS1) īpašuma teritorijas daļā, kas pieguļ pašvaldības ceļam C-108 Gātes ceļš.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski uz e-pastu dome@babite.lv.

Inga Griezne, teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/09/2015 16:58
atpakaļ