Sestdiena, 2021. gada 18 . septembris

Vārda dienas: Vaira, Vairis, Vera

  • -A
  • A
  • +A

Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

21.09.2020 17:05

Līdz ar īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu – 

šī gada 22.oktobrī plkst. 17.00 notiks videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.

No 19. līdz 23.oktobrim ikvienam būs iespēja iepazīties ar dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību un mērķiem, ĶNP vispārējo informāciju, kā arī iesūtīt jautājumus.

Ķemeru Nacionālais parks (ĶNP) ir 36 184 ha liela Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā iekļauta teritorija, kā arī par starptautiski nozīmīgu atzīts mitrājs, kas iekļauts RAMSAR vietu sarakstā. ĶNP ir, nacionālā un starptautiskā līmenī, bioloģiski ļoti vērtīga teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību un tādējādi saglabātu teritorijas bioloģiskās un ainaviskās vērtības.

ĶNP aptver tik plašu teritoriju, ka atbilstoši esošajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam, atrodas piecās dažādās administratīvajās teritorijās (Babītes novada Salas pagasts; Engures novada Lapmežciema un Smārdes pagasts; Jelgavas novada Valgundes pagasts; Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagasts; Jūrmalas pilsēta).

Nacionālais parks dibināts 1997. gadā un kopš 2001. gada tam izveidots to regulējošs likums “Ķemeru nacionālā parka likums”. Kopš 2011.gada 1.februāra nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība – Pierīgas reģionālā administrācija.

ĶNP no 2002. līdz 2019. gadam ticis īstenots līdzšinējais dabas aizsardzības plāns un pēc tajā apkopotajiem datiem, nacionālā parka dabas vērtības veido meža, purvu, ūdeņu, pļavu, u.c. biotopi, kuros konstatētas 897 vaskulāro augu sugas, 207 sūnu sugas, 586 sēņu sugas, 148 ķērpju sugas, 237 putnu sugas, 18 medījamo dzīvnieku sugas, 8 sikspārņu sugas, vismaz 4 kukaiņēdāju sugas, 7 peļveidīgo grauzēju sugas un 3100 kukaiņu sugas (23% no Latvijas zināmo kukaiņu faunas). ĶNP konstatēti 26 Eiropas savienībā īpaši aizsargājami biotopi.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv, info@enviro.lv).

Videokonferencei pievienoties tiek aicināti visi zemju īpašnieki, kas saņems arī  individuālu uzaicinājumu uz sanāksmi, kā arī piegulošo teritoriju īpašnieki un citi interesenti.

Ikviens aicināts pirms videokonferences iepazīties ar informatīvajiem materiāliem plāna izstrādātāja tīmekļvietnē (www.enviro.lv) un iesūtīt jautājumus, izteikt priekšlikumus un ieceres attiecībā uz teritorijas un sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām, rakstot ziņu uz kemeri@enviro.lv.

Sīkāka informācija par videokonferences norisi un pieslēgšanās iespējām arī pieejama vietnē www.enviro.lv un www.daba.gov.lv.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 jeb dabas skaitīšanas ietvaros.

SIA “Enviroprojekts”

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 22/09/2020 11:12
atpakaļ