Piektdiena, 2021. gada 05 . marts

Vārda dienas: Aurora, Austra

  • -A
  • A
  • +A

Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu autoceļa A5 posma pārbūvei par ātrgaitas autoceļu

18.01.2021 17:16

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 22. decembrī pieņēma lēmumu (Nr.5-02/21) par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no 11,6. (Ķekavas apvedceļš) līdz 38,2. km (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu.

Minētajā ceļa posmā plānots ātrgaitas/ātrsatiksmes  autoceļš ar divām brauktuvēm (četras braukšanas joslas),  divlīmeņu ceļumezgli ar visiem nozīmīgākajiem autoceļiem (galvenokārt ar valsts galvenajiem un valsts reģionālajiem autoceļiem). Projektā plānots precizēt ceļu mezglu konfigurāciju un paralēlo ceļu izvietojumu. Atļautais braukšanas ātrums minētajā autoceļa posmā paredzēts 130 km/h, izņemot vietas, kur tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams.

Paredzētās darbības ierosinātājs: VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu.
Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Babītes, Mārupes, Olaines un Ķekavas novadi.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, šī likuma 1. pielikuma 11. punkts.

 

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums

 

Pēdējais atjaunošanas datums: 19/01/2021 20:56
atpakaļ