Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Smilgu pļava”, kadastra Nr. 80480010788, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010033, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā

02.01.2018 10:48

Ar Babītes novada pašvaldības domes 20.12.2017. lēmumu, protokola Nr.18, 17.§, ir apstiprināti detālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma “Smilgu pļava”, kadastra Nr. 80480010788, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010033, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/01/2018 16:40
atpakaļ