Trešdiena, 2022. gada 19 . janvāris

Vārda dienas: Alnis, Andulis

  • -A
  • A
  • +A

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Ziediņi” ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0027 Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā

10.04.2018 08:04

Ar Babītes novada pašvaldības domes 28.03.2018. lēmumu, protokola Nr. 3,20.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamajā īpašumā “Ziediņi”, kadastra Nr. 8088 007 0027, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0027 Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

1_Paskaidrojuma raksts

2_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

3_Plānotās atļautās izmantošanas karte

4_Zemes ierīcības plāns

5_Ceļa servitūta plāns

6_Inženierkomunikāciju plāns

Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/04/2018 08:04
atpakaļ