Svētdiena, 2022. gada 23 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai

07.11.2018 11:59

Ar Babītes novada pašvaldības domes 31.10.2018. lēmumu, protokola Nr. 12,12.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Rītausmas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050156, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Apbūves nosacījumi

Darba plāns

Esošās situācijas plāns

Komunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

Plānotās atļautās izmantošanas karte

Pēdējais atjaunošanas datums: 07/11/2018 16:40
atpakaļ