Ceturdiena, 2019. gada 17 . oktobris

Vārda dienas: Gaits, Karīna

  • -A
  • A
  • +A

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes vienībai

02.05.2018 16:44
Teritorijas_planojums

Ar Babītes novada pašvaldības domes 25.04.2018. lēmumu, protokola Nr. 4,13.§, ir apstiprināts detālplānojums nekustamā īpašuma “Puķulejas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480010537, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Babītes novada pašvaldības Administrācijas Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, Babītes novada pašvaldības interneta vietnē www.babite.lv, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Veldze Liepa

Babītes novada pašvaldības
Plānošanas un būvniecības daļas vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/05/2018 16:44
atpakaļ