Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Par Babītes novada transporta attīstības tematiskā plānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai[:]

03.03.2016 15:05

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.01.2016. lēmumu „Par Babītes novada transporta attīstības tematiskā plānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.1, 19.§), tematiskais plānojums ir nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskās apspriešanas termiņš no 02.02.2016. līdz 15.03.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 03.03.2016. plkst. 18.00 Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra Lielajā zālē, Jūrmalas iela 14A, Piņķos, Babītes pagastā.

Publiskās apspriešanas laikā tematiskā plānojuma materiāli būs apskatāmi Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kā arī Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15–12.15 un 13–18.00. Vēlamais priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas laiks ir līdz 07.03.2016.

Pielikumi:

Transporta infrastruktūras attīstības perspektīva

Kravas transporta ierobežojumi

Ceļu aizsargjoslas un ielu sarkanās līnijas

Babītes novada veloceliņu tīkla shēma

Babītes novada pašvaldības ceļu un ielu segumi

Babītes novada ceļu un ielu tīkls

Paskaidrojuma raksta pielikumi

Paskaidrojuma raksts[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 23/03/2016 16:38
atpakaļ