Trešdiena, 2020. gada 28 . oktobris

Vārda dienas: Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana

  • -A
  • A
  • +A

Par Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidoto projektu

03.10.2019 09:59

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 25. septembra lēmumam “Par Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.17, 13.§) publiskai apspriešanai ir nodots Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotais projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 15.10.2019. – 06.11.2019.

Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma pilnveidoto projektu iespējams iepazīties:

  • elektroniskā veidā – Babītes novada pašvaldības mājaslapā internetā https://www.babite.lv/ un portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_6460;
  • izdrukas veidā – Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notikušas:

24.10.2019. plkst.17:00, Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrā, Jūrmalas ielā 14 A, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107;

28.10.2019. plkst.17:00, Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā, “Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV-2105.

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Babītes novada teritorijas plānojuma projektu iespējams iegūt Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļā Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, 5. kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no 08:30 līdz 18:00 un ceturtdienās no 8:30 līdz 18:00 (pusdienu pārtraukums no 12:15 līdz 13:00), tel. Nr.67914380.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 06.11.2019 iespējams iesniegt:

  • elektroniski https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_6460 un sūtot uz e-pastu dome@babite.lv,
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 06.11.2019.), adresējot Babītes novada pašvaldībai, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107;
  • klātienē – Babītes novada pašvaldībā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.

Sekot teritorijas plānojuma izstrādes gaitai var vienotajā ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu sniegšanas portālā www.geolatvija.lv.

Ģeoportāla lietotāju ērtībai, aicinām iepazīties ar prezentāciju

Babītes novada pašvaldības teritorijas plānojuma (interaktīvās kartes) apskatīšana Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv

Pēdējais atjaunošanas datums: 29/01/2020 13:03
atpakaļ