Svētdiena, 2019. gada 22 . septembris

Vārda dienas: Maigurs, Mārica, Māris

  • -A
  • A
  • +A

Par Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

06.12.2016 14:28
Babītes novads

Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumu “Par Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (prot.Nr.15,13.§) ir uzsākta Babītes novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Babītes novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas vadītājs Gints Zvejnieks. Savukārt pārraudzību par tā izstrādi veiks Babītes novada pašvaldības domes Attīstības komiteja.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 01.03.2017. var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: dome@babite.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 8.15 –12.15 un 13 – 18.00.

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/12/2016 14:28
atpakaļ