Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

 • -A
 • A
 • +A

[:lv]Par Babītes novada apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematiskā plānojuma apstiprināšanu[:]

13.12.2016 10:04

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumu “Par Babītes novada apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (prot.Nr.15,12.§) ir apstiprināts minētais tematiskais plānojums. Izstrādātajam tematiskajam plānojumam noteikts darbības termiņš līdz 2026. gadam vai līdz jauna Babītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai.

Ar tematiskā plānojuma materiāliem iespējams iepazīties arī ģeoportālā www.geolatvija.lv.

 • Paskaidrojuma raksts “Apdzīvojuma struktūras un publisko teritoriju nodrošinājuma tematiskais plānojums”
 • 1. karte Babītes novads Pierīgas zaļās telpiskās struktūras ietvarā esošās un attīstāmās struktūras:
  Zaļā
 • 2. karte Apdzīvoto vietu struktūra
  Apdzīvoto vietu struktūra
 • 3. karte Apdzīvoto vietu struktūra (novada ZA daļa)
  Apdzīvoto vietu struktūra
 • 4. karte Apdzīvoto vietu struktūra – esošā un plānotā (pēc tteritorijas plānojuma) situācija
  Apdzīvoto vietu struktūra
 • 5. karte Apdzīvoto vietu struktūra – priekšlikumi plānošanas risinājumiem
  Apdzīvoto vietu struktūra
 • 6.karte Detālplānojumu un lokālplānojumu izstrāde Babītes novadā (2016)
  Detālplānojumu un lokālplānojumu izstrāde
 • 7. karte Rīgas pilsētas meža zemes Babītes novadā
  Rīgas pilsētas meža zemes Babītes novadā
 • 8.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija Mežāru – Spilves ciemu telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 8.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai Mežāru – Spilves ciemu telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra.
 • 9.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija –
  Piņķu – Salienas, Sēbru un Vīkuļu ciemu telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojumu telpiskā struktūra
 • 9.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai
  Piņķu – Salienas, Sēbru un Vīkuļu ciemu telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 10.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija Dzilnuciema un Skārduciema telpa Publiskās ārtelpas un apdzīvojumu telpiskā struktūra
 • 10.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai
  Dzilnuciema un Skārduciema telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 11.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija Varkaļu ciema telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 11.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai
  Varkaļu ciema telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 12.1. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra esošā situācija Straupciema telpa
  Publiskās ārtelpas u napdzīvojuma telpiskā struktūra
 • 12.2. karte Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra – plānošanas risinājumu priekšlikumi ciemu attīstībai
  Straupciema telpa
  Publiskās ārtelpas un apdzīvojuma telpiskā struktūra


Inga Griezne,
Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 14/12/2016 10:47
atpakaļ