Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Par Babītes novada ainavu struktūras tematiskā plānojuma apstiprināšanu[:]

08.12.2016 15:28

[:lv]Ar Babītes novada pašvaldības domes 23.11.2016. lēmumu “Par Babītes novada ainavu struktūras tematiskā plānojuma apstiprināšanu” (prot.Nr.15,11.§) ir apstiprināts minētais tematiskais plānojums. Izstrādātajam tematiskajam plānojumam noteikts darbības termiņš līdz 2026. gadam vai līdz jauna Babītes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai.

Ar tematiskā plānojuma materiāliem iespējams iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā www.babite.lv un ģeoportālā www.geolatvija.lv.

1.Kvartāra nogulumu karte

2.Reljefa modelis

3.Dabas elementu telpiskās struktūras un vērtības

4.Īpaši aizsargājamas teritorijas

5.Ainavas vēsturiskie elementi un vietas

6.Ainavu telpas

7.Ainavu veidojošie procesi un to nozīmīgākās izpausmes

8.Mūsdienu ainavu nozīmīgākie elementi

9.Babītes ezera un Lielupes udensmalu pieejamība

10.Božu ūdenskrātuves ūdensmalu pieejamība

11.Piņķu ūdenskrātuves un Beberbeķu Dzirnavezera ūdensmalu pieejamība

12.Rekomendācijas Babītes novada ainavas vērtību veidošanai

Paskaidrojuma raksts

Inga Griezne,

Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 14/12/2016 10:48
atpakaļ