Otrdiena, 2021. gada 02 . marts

Vārda dienas: Laila, Lavīze, Luīze

  • -A
  • A
  • +A

Palielināts līdzfinansējums privāto pirmsskolas un vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma saņēmējiem

28.01.2021 17:14

Babītes novada pašvaldības domes sēdē 27. janvārī lemts no 2021. gada 1. janvāra palielināt Babītes novada pašvaldības līdzfinansējumu privāto pirmsskolas un vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma saņēmējiem. 

2021. gadā pieejamais līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam noteikts 364.00 eiro mēnesī vienam bērnam līdzšinējo 330.00 eiro vietā, bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei – 291.00 eiro mēnesī vienam bērnam līdzšinējo 266.00 eiro vietā. Savukārt atbalsta apmērs bērniem, kas apmeklē privātās vispārizglītojošās izglītības iestādes, palielināts par 23.00 eiro, līdzšinējo 72.00 eiro vietā paredzot 94.61 eiro.

Bērnu uzraudzības pakalpojuma saņēmēji šogad varēs pretendēt uz atbalstu 146.00 eiro apmērā, līdz šim tie bija 132.00 eiro.

Kā pieteikties?

  • PRIVĀTO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅIEM

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu – līdzfinansējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai – ir bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, ja bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā, bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts pašvaldības uzņemšanas reģistrā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un netiek nodrošināts ar vietu no pusotra gada vecuma.

Gadījumā, ja izvēlētā privātā pirmsskolas izglītības iestāde nav Babītes novada pašvaldības privāto izglītības iestāžu sarakstā, nepieciešams vienoties ar privātās pirmsskolas izglītības iestādes vadību par dokumentu nosūtīšanu pašvaldībai savstarpējā līguma sagatavošanai.

Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, līguma ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi kopija.

  • PRIVĀTO VISPĀRIZGLĪTOJOŠO IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AUDZĒKŅIEM

Babītes novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem vispārējās izglītības programmas pakalpojumu apmaksai privātā vispārizglītojošā izglītības iestādē, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu vispārizglītojošu izglītības programmu. Tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā.

Gadījumā, ja izvēlētā vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības iestāde nav Babītes novada pašvaldības privāto vispārizglītojošo izglītības iestāžu sarakstā, nepieciešams vienoties ar privātās vispārizglītojošās izglītības iestādes vadību par dokumentu nosūtīšanu pašvaldībai savstarpējā līguma sagatavošanai.

Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, līguma ar privāto vispārizglītojošo izglītības iestādi kopija.

  • BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJIEM

Babītes novada pašvaldības atbalstu var saņemt  Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā reģistrēta pusotru līdz piecus gadus veca (kad bērns sasniedzis obligāto pirmsskolas vecumu) bērna vecāki, ja bērna un vismaz viena bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Babītes novada teritorijā un ja par bērnu netiek maksāts līdzfinansējums kādas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai.

Līdzfinansējuma tiešais saņēmējs būs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (auklīte): fiziskas personas – individuālie komersanti, saimnieciskās darbības veicēji, kas ir reģistrēti Babītes novada pašvaldības reģistrā „Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji Babītes novadā” un atbilst pārējiem pašvaldības 28.03.2018. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam” minētajiem nosacījumiem (lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklītei) ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību).

Iesniedzamie dokumenti: iesniegums, līguma ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopija.

Dokumentus par atbalsta piešķiršanu var iesniegt Babītes novada pašvaldības Administrācijā, iepriekš sazinoties ar izglītības darba speciālisti Gintu Kairi – Kūlupu (67914552, 29169314, ginta.kaire-kulupa@babite.lv), vai sūtot elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@babite.lv.

Aprēķins par līdzfinansējumu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem veikts saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, par līdzfinansējumu privāto vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem  – saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 27.08.2014. noteikumiem Nr. 17 “Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta vispārējās izglītības ieguvei privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs”, par līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam – saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 28.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam”.

Māra Mičule, Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējais atjaunošanas datums: 02/02/2021 19:03
atpakaļ