Trešdiena, 2020. gada 01 . aprīlis

Vārda dienas: Dagne, Dagnis

  • -A
  • A
  • +A

Palielināts Babītes novada pašvaldības līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem

30.01.2019 13:05

Saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” aprēķināta izdevumu tāme uz vienu audzēkni 2019.gadam atbilstoši iepriekšējā gada naudas plūsmas izdevumiem.

Aprēķinā noteikts atbalsta apmērs norēķiniem ar izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darba dienās un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

2019.gadā pieejamais līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam noteikts līdz 320.00 eiro mēnesī vienam bērnam līdzšinējo 298.00 eiro vietā.

Bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei – līdz 266.00 eiro mēnesī vienam bērnam līdzšinējo 232.00 eiro vietā.

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem, tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu – līdzfinansējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai – ir bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, ja bērna un viena no bērna vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā, bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts pašvaldības uzņemšanas reģistrā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un netiek nodrošināts ar vietu no pusotra gada vecuma.

Gadījumā, ja izvēlētā privātā pirmsskolas izglītības iestāde nav Babītes novada pašvaldības privāto izglītības iestāžu sarakstā, nepieciešams vienoties ar privātās pirmsskolas izglītības iestādes vadību par dokumentu nosūtīšanu pašvaldībai savstarpējā līguma sagatavošanai.

Lai pieteiktos līdzfinansējumam privāto pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, pievienojot līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi.

Dokumentus par atbalsta piešķiršanu pirmdienās un ceturtdienās var iesniegt Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkas Centra ielā 4, Piņķos 2.stāvā – 19.kabinetā Izglītības darba speciālistei Gintai Kairei-Kūlupai vai nosūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: dome@babite.lv.

Sīkāka informācija: Izglītība/Atbalsts privāto izglītības iestāžu apmeklējumam.

Māra Mičule, Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējais atjaunošanas datums: 30/01/2019 13:16
atpakaļ