2017. gada 22 . augustā

Vārda dienas: Everts, Rudīte

  • -A
  • A
  • +A

Daba

F25_Daba2

Babītes novada ziemeļu daļa atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā, bet dienvidu daļa – Viduslatvijas zemienes tīreļu līdzenumā. Robežojas ar Rīgu, Mārupes novadu, Olaines novadu, Jelgavas novadu, Tukuma novadu un Jūrmalu.

Novada teritorijas liela daļa ir pārpurvota. Rietumu daļā iestiepjas kūdras atradne Ķemeru-Smārdes tīrelis un Slokas-Labais-Kašķu purvs.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Babītes novadā:

  • Ķemeru nacionālais parks (daļa),
  • Beberbeķu dabas parks,
  • Dabas liegums „Babītes ezers”,
  • Dabas liegums „Cenas tīrelis” (daļa).

Lielākā daļa no novada teritorijā esošajiem mežiem ir Rīgas pilsētas īpašumi, ko pārvalda SIA „Rīgas meži”. Nozīmīga Babītes novada īpatnība ir lauksaimniecības polderu teritorijas.

 

Babītes pagasta virsa ir līdzena, pagasta vidusdaļu šķērso Nordeķu – Kalnciema kāpu grēda, kas izveidojusies Baltijas ledus ezera krastā. Pie Līberiem kāpu augstums sasniedz 24,4 m vjl. Pagasta ZR malā atrodas Babītes ezers, kurā ietek Neriņa ar Dzilnupi un Miglupīte. ZA malā atrodas Daugavas pieteka Hapaka grāvis (Rātsupīte), A daļā Božu ūdenskrātuve – uz Dzilnupes un Beberbeķu dzirnavezers – uz Beberbeķu strauta.

Pagasta D daļu (uz Mārupes, Olaines, Jelgavas un Babītes novadu robežas) aizņem Cenas tīreļa R daļa ar daudziem akačiem un ezeriņiem, Ložmetējkalna – Kapteiņu purva A daļa (Rāvājs, Gailīšu purvs) un Antiņu purvs (Maztīrelis). Pagasta Z daļā atrodas Babītes–Slēperu purva R daļa – zemais purvs, kur ierīkots Babītes polderis. Pagasta D daļā ir lieli mežu masīvi.

 

Salas pagasts atrodas Babītes novada Z daļā, Piejūras zemienes Rīgavas līdzenuma R malā starp Babītes ezeru un Lielupes lejteci. Teritoriju klāj plakans vai nedaudz viļņots smilšains līdzenums. Pagasta R malā atrodas Krāckalni (sena kāpu virkne), kas tikai daļēji iesniedzas Salas pagasta teritorijā. Virsas augstums Salas ZA pie Varkaļu kanāla 9,9 m, Baņķu pļavās 1,6 m, R pie Remešiem 12,5 m vjl. Meži aizņem 25% pagasta platības. Lielupe (pagasta teritorijā 25 km gara) veido pagasta robežu ar Jūrmalas teritoriju.

Spuņņupe, Jaunupe, Grāvgals – ir bijušais Babītes ezera savienojums ar Lielupi, kas pastāvēja no 1816. – 1988. gadam. Sākotnēji tas bija neliels grāvis pie Spuņciema, kas izrakts no ezera līdz Lielupei. Palu ūdeņi to izskaloja ap 100 m platu un 8 m dziļu, tāpēc 1988. gadā tika izrakts Varkaļu kanāls, kas savieno Babītes ezera ZA stūri ar Lielupi. Tam tika ierīkots tilts un slūžas.

1989. gadā Spuņņupes savienojumu ar Lielupi aizšķērsoja ar autoceļa dambi Babītes ezera R daļā.

1,5 km garā Gātes upes, kas savieno Lielupi ar Babītes ezera R daļu, tecēšanas virziens galvenokārt ir no Lielupes uz ezeru un tālāk uz Varkaļu kanālu. Gātei ir vairāki atzari, un tās krastos ir izveidoti polderu dambji.

Salas pagastā atrodas daļa Kašķu un Labā purva.

Pēdējais atjaunošanas datums: 13/07/2015 10:10
atpakaļ