2017. gada 16 . decembrī

Vārda dienas: Alvīne

  • -A
  • A
  • +A

Apraksts

Novada vīzija:

“Babītes novads kā vienota ģimene draudzīgā vidē”

 Novada simbolika:

Ģerbonis

Gerbonis BNP

Karogs
Karogs

Novada apraksts

Babītes novads atrodas vietā, kur pirms vairākiem gadu tūkstošiem šalkoja jūra. Ap 4.-3. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras jūra atkāpās un sāka veidoties zvejnieku un mednieku apmetnes. Babītes novadu skāruši gandrīz visi kari, kas norisinājušies Latvijā. Vēsturisko notikumu liecības glabā vairāki arheoloģijas un arhitektūras pieminekļi.

2009. gada 1. jūlijā Babītes un Salas pagasti tika apvienoti un izveidots Babītes novads ar administratīvo centru – Piņķu ciemu, Babītes pagastā.
Babītes novads atrodas Vidzemē un robežojas ar sešām administratīvajām teritorijām – Rīgas un Jūrmalas pilsētām, Tukuma, Mārupes, Olaines un Jelgavas novadiem.

Saskaņā ar 2016. gada datiem, Babītes novadā dzīvo vairāk kā 10 700 iedzīvotāju un tā platība ir 24 311 ha. 62%  teritorijas aizņem meži, ūdeņi  un purvi.

Novadā atrodas četras īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – viena no ievērojamākajām ir dabas liegums Babītes ezers – sekls, aizaugošs piejūras lagūnezers ar lielu zivju sugu daudzveidību. Tā ir viena no izcilākajām putnu novērošanas vietām Latvijā. Labas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, Rīgas tuvums, transporta maģistrāles un sakoptā vide rada iespēju daudziem cilvēkiem par savu dzīves vietu nākamajiem gadiem izvēlēties tieši Babītes novadu.

Video: Babītes novads 2016. gadā


Demogrāfija 2016. gadā

Demogrāfisko rādītāju apkopojums
Demogrāfija 2016_jauns 2016.gada nogalē Babītes novadā bija 10 711 iedzīvotāji.
Salīdzinot ar 2015. gada nogales rādītājiem, iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 372.
Šāds pieaugums gadā ir lielākais kopš 2010. gada.Palielinājies arī noslēgto laulību skaits.
Aizvadītajā gadā Babītes novadā reģistrēta 71 meitene un 81 zēns, to skaitā arī trīs dvīņu pāri.
Iedzīvotāju skaits
1. grafiks Iedzīvotāju skaits Babītes novadā 2016. gada demogrāfiskie rādītāji Babītes novadā liecina par kārtējiem rekordiem
jaundzimošo un kopējā iedzīvotāju skaita ziņā.
Turklāt dzimstības rādītāji novadā ir divas reizes augstāki par mirstības rādītājiem.
Dzimstība un mirstība
5. Dzimstība un mirstība Babītes novadā 2016 Katru gadu turpina pieaug jaundzimušo skaits,
arī 2016. gadā sasniedzot rekordu – pērn piedzimuši 152 bērni  (2015. gadā – 138).Salīdzinot ar dzimstības rādītājiem, 2016. gadā gandrīz divreiz mazāks ir mirušo skaits.
Aizvadītajā gadā novadā miruši 77 iedzīvotāji,
kas ir arī par pieciem mazāk nekā 2015. gadā.
Iedzīvotāju vecums
2. Babītes novada iedzīvotāju vecums 2016 Visvairāk iedzīvotāju Babītes novadā ir vecuma grupā 31-40, kam seko 40 gadnieki,
20 gadnieki un bērni līdz septiņu gadu vecumam.
Salīdzinot ar 2015. gadu, minētās vecuma grupas turpina saglabāt līderpozīcijas.
Novada vecākajam iedzīvotājam 2017. gadā aprit 100 gadi.
Nacionālais sadalījums
3. Babītes novada iedzīvotāju nacionalitātes 2016 Iedzīvotāju nacionālais sadalījums 2016. gadā ir identisks 2015. gada rādītājiem – pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas dati liecina, ka 68% novada iedzīvotāju ir latvieši, 21% krievi,
bet atlikušos 11% sadala dažādu tautību pārstāvji, piemēram, ukraiņi,
poļi, baltkrievi, lietuvieši, igauņi u.c.
Noslēgtās laulības
4. Laulības Babītes novadā 2016 2016. gadā Babītes novadā noslēgtas 90 laulības, no kurām 54 dzimtsarakstu nodaļā
(divas no tām – Annas koku skolā un LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte”),
kā arī 36 baznīcā.
Salīdzinājumā ar 2015. gadu, laulību skaits ir pieaudzis par sešām.
Populārākie mēneši laulībām ir jūlijs, augusts un septembris,
taču vismazāk laulāties pāri izvēlējušies novembrī.


Dati: Babītes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa (2017. gada janvāra sākums)

 


Babītes novada teritorija

Babītes novads sastāv no 2 teritoriālajām vienībām: Babītes pagasta un Salas pagasta.
Novada administratīvais centrs: Piņķu ciems.

Babītes novada platība (ha)

uz 01.01.2014. uz 01.01.2016.
Kopējā platība 24 256,8 ha 24 311,0 ha
Meži 9 589,6 ha 9 721,6 ha
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6 459,5 ha 6 378,1 ha
Ūdeņi 3 663,7 ha 6 710,3 ha
Purvi 1 727,3 ha 1545,o ha
Zeme zem ceļiem 744,3 ha 766,0 ha
Zeme zem ēkām un pagalmiem 531,5 ha 549,9 ha
Krūmāji 166,1 ha 169,2 ha
Pārējās zemes 1 369,7 ha 1 470,9 ha

Apdzīvotas vietas:

Babītes pagastā: Mežāres, Spilve, Babīte, Piņķi, Liberi, Egļuciems, Brīvkalni, Sēbruciems, Skārduciems, Vīkuļi, Dzilnuciems, Lapsas, Klīves, Cielavas, Trenči, Bļodnieki, Pluģuciems, Priežciems, Dzērves;
Salas pagastā: Spuņciems, Silmalas, Sīpolciems, Varkaļi, Pērnciems, Straupciems, Gātciems, Pavasari, Kūdra, Kaģi. 


BABĪTES NOVADA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS (31.07.2017.)

Pēdējais atjaunošanas datums: 31/07/2017 17:43
atpakaļ