Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

 • -A
 • A
 • +A

Noslēgušies sabiedrības iesaistes pasākumi jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes ietvaros

11.06.2021 14:03

Šī gada sākumā tika uzsākts darbs pie jaunā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022 – 2034. gadam izstrādes. Plānošanas dokumenta izstrādei sabiedrības viedoklis ir neatsverams un vērtīgs, tāpēc, lai nodrošinātu daudzpusīgu, efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, tika izstrādāts sabiedrības līdzdalības plāns, kura ietvaros tika īstenoti vairāki pasākumi.

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam ietvaros Mārupes un Babītes novadu pašvaldībās tika izplatītas uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas anketas. Veicot kvalitatīvo aptaujas anketu atlasi, kopumā tika analizētas 1970 iedzīvotāju anketas (1321 Mārupes novads; 649 Babītes novads) un 191 uzņēmēju anketa (121 Mārupes novads; 57 Babītes novads).

Aprīļa otrajā pusē tiešsaistes platformā “Zoom” tika organizētas četras tematiskās darba grupas, kurās, iepriekš piesakoties, tika aicināti piedalīties iedzīvotāji, komersanti, nevalstiskās organizācijas, domes speciālisti, iestāžu pārstāvji, kā arī kaimiņu pašvaldību un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji šādā sadalījumā:

 • mobilitāte, transporta infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra,
 • novada profils un publiskie pakalpojumi,
 • uzņēmējdarbība un konkurētspēja,
 • vides resursi un energoefektivitāte.

Tematiskajās darba grupās dalībnieki tika iepazīstināti ar esošo situāciju un nākotnes redzējumu, diskusijā iesaistot un uzklausot ikvienu.

Savukārt maijā tiešsaistes platformā “Zoom” tika rīkoti iedzīvotāju forumi, uz kuriem tika aicināts jebkurš interesents (līdzdalība forumos bija bez iepriekšējas pieteikšanās):

 • Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.1,
 • Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.2,
 • Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums,
 • Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums.

Forumos tika definēti diskutējamie jautājumi, uz kuriem iedzīvotāji sniedza savu viedokli un redzējumu, jautājumu lokam aptverot mobilitāti, vidi, pakalpojumu grozu, infrastruktūru  u.c. jautājumus.

Maija pašās beigās tiešsaistes platformā “Zoom” tika uzrunāti esošā Mārupes novada konsultatīvo padomju locekļi, kuriem arī bija iespēja piedalīties šī dokumenta izstrādē. Konsultatīvās padomes tika apvienotas pa divām:

 • Sporta un aktīvās atpūtas, izglītības un jaunatnes lietu padome
 • Tūrisma un mārketinga, kultūrvides padome

Tika diskutēts par procesu, kā iesaistīt sabiedrību, kādus līdzdalības veidus izmantot, kā aktivizēt spēcīgas kopienas vai ļaut apvienoties domubiedriem kopīgu interešu pārstāvniecībai spēcīgas un funkcionējošas dzīves vides radīšanā, kā iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā.

Visu maiju iedzīvotājiem tika dota iespēja piedalīties vēl nebijušā sabiedrības līdzdalības pasākumā “Mana ideālā dzīvesvieta”. Izmantojot interaktīvu lietotni/karti, ikviens esošā Mārupes un Babītes novada iedzīvotājs tika aicināts sniegt viedokli un ierosinājumus par dažādu publisku objektu vai pakalpojumu vēlamo atrašanās vietu, kas palīdzētu pašvaldībai plānot infrastruktūras attīstību un pakalpojumu nodrošinājumu novadā. Ziņojam, ka interaktīvajā kartē tika iesniegts liels ierosinājumu skaits – kopā 333. Liela daļa ierosinājumu (gandrīz puse) bija saistīti ar mobilitātes un transporta infrastruktūras attīstību/ uzlabojumiem kā arī publiskās ārtelpas, rekreācijas objektiem. Vismazāk tika norādīti objekti, kas saistīti ar kultūras objektiem un pakalpojumiem.

Līdz 31. maijam iedzīvotājiem bija iespēja arī sniegt rakstiskus priekšlikumus, tos adresējot Mārupes vai Babītes novada pašvaldību domēm.

Piedalīšanās visos uzskaitītajos sabiedrības līdzdalības pasākumos ir neatsverams ieguldījums ne tikai jaunās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē, bet arī jau apvienotā novada kopīgas Attīstības programmas izstrādē, kā arī, protams, pašvaldības ikdienas darbā un īstenojot turpmākos projektus.

Ar pārskatu par sabiedrības iesaistes pasākumiem var iepazīsties Mārupes novada mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība un Attīstības dokumenti. Turpmākajos mēnešos notiks jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrāde, definējot vīziju, mērķus utt.

Paldies ikvienam, kas ir sniedzis savu ieguldījumu jaunā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022 – 2034. gadam izstrādē un līdz ar to – sabalansētā un ilgtspējīgā novada tālākajā attīstībā.

Mārupes novada domes Attīstības daļa

Pēdējais atjaunošanas datums: 11/06/2021 14:03
atpakaļ