Piektdiena, 2020. gada 25 . septembris

Vārda dienas: Rauls, Rodrigo

  • -A
  • A
  • +A

NOLIKUMI

 Datums Pašvaldības nolikums
22.07.2020. Babītes novada pašvaldības nolikums
Datums Pašvaldības administrācijas un tās struktūrvienību nolikumi
31.08.2020. Attīstības daļas nolikums
31.08.2020. Būvvaldes nolikums
01.02.2019. Babītes novada pašvaldības Vadības atbalsta daļas nolikums (24.11.2015. versija) 
02.11.2015. Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas nolikums 
26.07.2017. Babītes novada pašvaldības Administrācijas nolikums
17.06.2015. Babītes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas nolikums 
28.01.2015. Babītes novada pašvaldības kancelejas nolikums 
24.03.2010. Babītes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
Datums Pašvaldības komisiju nolikumi
07.07.2020. Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību Finanšu komisijas nolikums
01.02.2020. Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas nolikums 
25.07.2018. Babītes novada pašvaldības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikums
25.07.2018. Babītes novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums
27.06.2018. Koku ciršanas saskaņošanas komisijas nolikums
27.04.2016. Babītes novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijas nolikums 
16.12.2015. Nolikums par materiālo vērtību komisiju
30.06.2015. Medību koordinācijas komisijas nolikums
28.06.2017. Iepirkumu komisijas nolikums
18.12.2013. Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisijas nolikums
17.06.2020. Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums
27.10.2010. Babītes novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums
Datums Pašvaldības iestāžu nolikumi
27.02.2019. Babītes Mūzikas skolas nolikums (23.09.2009. versija ar groz. 12.08.2014.)
23.08.2017. Babītes novada pašvaldības bibliotēkas nolikums
28.01.2015. Babītes novada bāriņtiesas nolikums (23.09.20019. versija ar groz.27.07.2011.)
27.08.2014. Babītes vidusskolas nolikums
24.07.2019. Salas sākumskolas nolikums
28.06.2017. Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra nolikums
18.12.2013. Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksa nolikums
23.08.2017. Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
21.06.2018. Babītes novada pašvaldības Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru nolikums
23.08.2017. Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” nolikums
28.04.2010. Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums (ar groz. 22.06.2011., 27.07.2011., 27.02.2013. un 22.01.2014.)
25.11.2009. Babītes novada pašvaldības mūzikas skolas nolikums (ar goz. 12.08.2014.)
Datums Citi nolikumi un instrukcijas
14.06.2019. Nolikums par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem

02.04.2020. Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā
27.03.2019. Nolikums Babītes novada pašvaldības 2019. gada projektu konkursam “Ģimenei. Videi. Izaugsmei” Babītes novadā
25.07.2018. Babītes novada pašvaldības ētikas kodekss
25.04.2018. (Precizēts 28.02.2018. nolikums) Nolikums Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursam “Ģimenei. Videi. Izaugsmei” Babītes novadā
28.02.2018. Nolikums Babītes novada pašvaldības 2018.gada projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’
01.2018. Konkursa “Babītes novada Cālis 2018” nolikums
28.06.2017. Instrukcija par lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un saglabāšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Administrācijā
22.03.2017. Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā
22.03.2017. „Atklāta konkursa uz vakanto amatu „Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes vadītājs”” (kods pēc klasifikatora 1345 08) nolikums
24.08.2016. Izmaiņas fotokonkursa “Babītes novads fotogrāfijās” nolikumā
25.05.2016. Konkursa „Par Babītes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu 2017.gadā Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem „Es esmu Latvija’’ nolikums
30.03.2016. Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā
30.03.2016. Fotokonkursa “Babītes novads fotogrāfijās” nolikums ar 30.03.2016. domes sēdē apstiprinātajām izmaiņām
25.02.2015. Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā ar Babītes novada pašvaldības domes 25.02.2015. lēmumu (protokols Nr.3,53.§)
23.04.2014. Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par stipendiju mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā (ar Babītes novada pašvaldības domes 23.04.2014. lēmumu (prot. Nr. 5, 28 §)
28.03.2012. Babītes novada pašvaldības Arhīva nolikums
26.05.2010. Nolikums par sociālajiem dzīvokļiem (Ar 20.06.2018. zaudējis spēku, stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem „Par sociālo dzīvokļu un sociālo māju izīrēšanas kārtību Babītes novadā”)
Pēdējais atjaunošanas datums: 03/09/2020 16:47
atpakaļ