Piektdiena, 2021. gada 22 . janvāris

Vārda dienas: Austris

  • -A
  • A
  • +A

NOLIKUMI

Datums Pašvaldības administrācijas un tās struktūrvienību nolikumi
01.09.2020. Iepirkumu daļas nolikums
31.08.2020. Attīstības daļas nolikums
31.08.2020. Būvvaldes nolikums
01.02.2019. Vadības atbalsta daļas nolikums
02.11.2015. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas nolikums 
26.07.2017. Administrācijas nolikums
17.06.2015. Finanšu un grāmatvedības daļas nolikums 
28.01.2015. Kancelejas nolikums 
24.03.2010. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
28.10.2020. Administratīvās inspekcijas nolikums
Datums Pašvaldības komisiju nolikumi
07.07.2020. Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību Finanšu komisijas nolikums
01.02.2020. Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas nolikums 
25.07.2018. Babītes novada pašvaldības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas nolikums
25.07.2018. Babītes novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums
27.06.2018. Koku ciršanas saskaņošanas komisijas nolikums
27.04.2016. Babītes novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijas nolikums 
16.12.2015. Nolikums par materiālo vērtību komisiju
30.06.2015. Medību koordinācijas komisijas nolikums
28.06.2017. Iepirkumu komisijas nolikums
18.12.2013. Babītes novada pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales interešu izglītības finansēšanai Babītes novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās komisijas nolikums
17.06.2020. Babītes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums
27.10.2010. Babītes novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums
Datums Pašvaldības iestāžu nolikumi
27.02.2019. Babītes Mūzikas skolas nolikums 
23.08.2017. Babītes novada pašvaldības bibliotēkas nolikums
28.01.2015. Babītes novada bāriņtiesas nolikums
23.09.2020. Babītes vidusskolas nolikums
24.07.2019. Salas sākumskolas nolikums
28.06.2017. Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centra nolikums
18.12.2013. Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksa nolikums
23.08.2017. Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestādes nolikums
21.06.2018. Babītes novada pašvaldības Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru nolikums
23.08.2017. Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Saimīte” nolikums
28.04.2010. Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums
Datums Citi nolikumi un instrukcijas
27.05.2020. Nolikums par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem

02.04.2020. Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā
27.03.2019. Nolikums Babītes novada pašvaldības 2019. gada projektu konkursam “Ģimenei. Videi. Izaugsmei” Babītes novadā
25.07.2018. Babītes novada pašvaldības ētikas kodekss
25.04.2018. Nolikums Babītes novada pašvaldības 2018. gada projektu konkursam “Ģimenei. Videi. Izaugsmei” Babītes novadā
28.02.2018. Nolikums Babītes novada pašvaldības 2018. gada projektu konkursam „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’
01.2018. Konkursa “Babītes novada Cālis 2018” nolikums
28.06.2017. Instrukcija par lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un saglabāšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Administrācijā
22.03.2017. Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā
22.03.2017. „Atklāta konkursa uz vakanto amatu „Babītes novada pašvaldības Babītes pirmskolas izglītības iestādes vadītājs”” nolikums
24.08.2016. Izmaiņas fotokonkursa “Babītes novads fotogrāfijās” nolikumā
25.05.2016. Konkursa „Par Babītes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu 2017. gadā Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem „Es esmu Latvija’’ nolikums
30.03.2016. Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā
30.03.2016. Fotokonkursa “Babītes novads fotogrāfijās” nolikums
25.02.2015. Nolikums par finansiālo atbalstu sportam Babītes novadā
23.04.2014. Babītes novada pašvaldības konkursa nolikums par stipendiju mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā
28.03.2012. Babītes novada pašvaldības Arhīva nolikums
26.05.2010. Nolikums par sociālajiem dzīvokļiem
Pēdējais atjaunošanas datums: 03/11/2020 12:21
atpakaļ