Piektdiena, 2019. gada 19 . jūlijs

Vārda dienas: Digna, Jautrīte, Kamila

 • -A
 • A
 • +A

No janvāra bibliotēkā pieejams jauns pakalpojums “3td E-GRĀMATU bibliotēka”

08.02.2019 11:02
e-gramata

Kopš janvāra lasītājiem ir pieejams jauns pakalpojums “3td E-GRĀMATU bibliotēka”, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.

Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA “Tieto Latvia”.

Reģistrēšanās notiek vietnē www.3td.lv, kur sākumlapas augšējā joslā jāizvēlas iespēja Reģistrēties. Reģistrēšanās sastāv no diviem soļiem:

 1. Lietotāja datu pārbaude bibliotēkā. Šajā solī no saraksta jāizvēlas reģionālais bibliotēku kopkatalogs, kurā lietotājs ir reģistrēts, un jāievada bibliotēkas piešķirtais publiskā kataloga lietotājvārds un parole, lai sistēma varētu pārbaudīt, vai lietotājs ir reģistrēts kādā no kopkataloga bibliotēkām. Ja lietotājam nav piešķirts lietotājvārds vai tas ir aizmirsts, jāsazinās ar savu bibliotēku.
 2. Jauna lietotāja reģistrācija. Pēc veiksmīgas lietotājvārda un paroles pārbaudes sistēma parāda personas datus, kādi reģistrēti bibliotēkā. Šajā solī jāievada derīga e-pasta adrese, kas turpmāk tiks izmantota kā lietotājvārds “3td e-GRĀMATU bibliotēkā”, un jauna parole, ar kuru pieslēgties savam “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” kontam. Uz ievadīto e-pasta adresi sistēma sūtīs paziņojumus un atgādinājumus, kas saistīti ar “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lietošanu.

Pēc veiksmīgas reģistrēšanās informācijas ievadīšanas sistēma nosūta uz ievadīto e-pasta adresi aktivizācijas saiti. Ja nosūtīto saiti atver pārlūkā, sistēma aktivizē izveidoto lietotāju, un tas var sākt izmantot autorizētā lietotāja funkcijas “3td e-GRĀMATU bibliotēkā”.

SVARĪGI: Ja līdz šim lasītājam nav lietotājvārda un paroles e-kataloga izmantošanai, tad lasītājam jāvēršas savā bibliotēkā to saņemšanai!

Autorizēšanās notiek, sākumlapas augšējā joslā izvēloties iespēju Ienākt. Šajā sadaļā jāievada e-pasta adrese un parole, ar ko lietotājs reģistrējies “3td e-GRĀMATU bibliotēkā”.

Gadījumā, ja lietotājs ir aizmirsis savu paroli, var tikt izmantota paroles atgādināšanas funkcija. Sadaļā Ienākt jānospiež uz saites Aizmirsu paroli, tad jānorāda “3td e-GRĀMATU bibliotēkā” reģistrētā lietotāja e-pasta adrese un jānospiež uz pogas Atjaunināt paroli.

Pēc tam lietotājam uz reģistrēto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite uz paroles atjaunināšanu. Ja nosūtīto saiti atver pārlūkā, lietotājam tiek piedāvāts ievadīt jauno paroli un veikt tās nomaiņu.

E-grāmatu lasīšanai ir noteikti šādi ierobežojumi:

 1. Paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 nedēļas, pēc kura e-grāmata vairs nav pieejama lasītājam.
 2. Pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas nav iespējams to saņemt atkārtotai lasīšanai.
 3. Lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk kā 2 e-grāmatas.
 4. Lasītājs nevar saņemt vairāk kā 6 e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā).

SVARĪGI: e-grāmatas lasīšana nav pieejama lasītājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas visas izsniegtās grāmatas.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar savu bibliotēku.

 1. Vispārīgie lietošanas noteikumi
  1. “3td E-GRĀMATU bibliotēka” (turpmāk tekstā – Sistēma) ir SIA “Tieto Latvia” (turpmāk tekstā – Izstrādātājs) izstrādāta interneta vietne adresē www.3td.lv, kurā Kultūras informācijas sistēmu centrs (turpmāk tekstā – Pārzinis), kā projekta “Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” īstenotājs, nodrošina e-grāmatu lasīšanu Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem. Daļa no Sistēmas informācijas ir pieejama jebkuram interneta lietotājam, bet iespēja saņemt lasīšanā ar autortiesībām aizsargātu e-grāmatu ir tikai reģistrētiem un publiskajās bibliotēkās apstiprinātiem Sistēmas lietotājiem.
  2. Šie noteikumi nosaka Sistēmas lietotāju kontu izveidošanas, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Sistēmas lietotājiem.
  3. Pārzinis patur tiesības izdarīt grozījumus Sistēmas lietošanas noteikumos. Sistēmas lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Sistēmas lietošanas noteikumus.
  4. Pārzinis ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt lietotājam piekļuvi Sistēmai, ja konstatē šo lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.
 2. Reģistrēšanās Sistēmā
  1. Reģistrēšanās Sistēmā veicama, nospiežot uz saites Reģistrēties, kurā lietotājam jāievada derīgi autentifikācijas dati (lietotājvārds un parole), kurus kāda no Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām piešķīrusi piekļuvei tās publiskajam katalogam.
  2. Lai pabeigtu reģistrāciju, lietotājam jāievada derīga e- pasta adrese un jauna parole, ar kuru turpmāk notiks pieslēgšanās Sistēmai.
  3. Piekļuve ar autortiesībām aizsargātām e-grāmatām tiek nodrošināta pēc lasītāja veiksmīgas reģistrēšanās Sistēmā un e-pasta adreses apstiprināšanas.
  4. Lietotāja pārbaudei tiek izmantoti tikai tie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods), kuri par lietotāju ir attiecīgās publiskās bibliotēkas rīcībā. Ja lietotājs konstatē bibliotēkā reģistrēto personas datu neatbilstību, lietotājam ir jāvēršas bibliotēkā kļūdaino personas datu labošanai.
 3. Autortiesības
  1. Sistēmas darbināšanai izmantotā programmatūra (ieskaitot dizainu, formās esošos tekstus un programmatūras kodu) ir Izstrādātāja īpašums un autortiesību objekts.
  2. Sistēmā pieejamo e-grāmatu saturs ir autortiesību objekti, un autortiesību turētājs katras e-grāmatas gadījumā ir norādīts tās attiecīgajā sadaļā.
  3. Lietotājs autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
  4. Sistēmā publicēto materiālu, attēlu un informācijas pārpublicēšana vai izmantošana ir aizliegta.
 4. Lietotāja atbildība
  1. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām savus reģistrētā lietotāja datus (lietotājvārds, parole). Tos drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs.
  2. Lietotājs nedrīkst veikt jebkādas darbības, kas apdraud vai var apdraudēt Sistēmas drošību. Pārzinis neuzņemas atbildību par datu apstrādi Sistēmā, ja lietotāja drošības pasākumu neievērošanas dēļ ir pieļauta datu nokļūšana trešo personu rīcībā.
  3. Lietotājs nedrīkst veikt datu, Sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu. Par nelegālām, neatkarīgi no šo darbību mērķa, tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās, uz ekrāna redzamās komandas, vai darbības, kuras informācijas pieprasījumu formēšanas procesā (izmantojot jebkura veida speciāli šim nolūkam izveidotas programmas vai skriptus) tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka līdzdalības.
  4. Sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, tiek uzskatīta par Sistēmas darbības apzinātu bojājumu.
Pēdējais atjaunošanas datums: 08/02/2019 11:27
atpakaļ