Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

[:lv]Nekustamā īpašuma trešā izsole[:]

22.08.2016 16:10

[:lv]Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokli “Ezeri”- 29, ar kadastra Nr. 8088 900 0189, kas sastāv no:

  • daudzdzīvokļu mājas trešajā stāvā esoša dzīvokļa īpašuma, ar kopējo platību 38 m2 (viena istaba, virtuve, vannas istaba ar tualeti, gaitenis, pieliekamais, lodžija), t.sk. dzīvojamā platība 16,7 m2, ar adresi “Ezeri”- 29, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;
  • kopīpašuma 380/26750 domājamām daļām no 3-stāvu būves ar kadastra apzīmējumu 80880050303001;
  • kopīpašuma 380/26750 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80880050303,.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un saņemt izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 26.09.2016. plkst.12:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr. 67914436.

Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67511290 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes Dzirkstītes Paņko.

Izsoles norises laiks un vieta: 27.09.2016. plkst.10:00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.

Izsolāmās mantas Trešās izsoles sākumcena EUR 8723,00.

Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:

  • reģistrācijas nauda EUR 50,00 ar norādi „Reģistrācijas nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Ezeri”- 29, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads”;
  • nodrošinājuma nauda EUR 872,30 ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Ezeri”- 29, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads”.

Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli EUR 100,00.

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu trīs darba dienu laikā no izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Ezeri”- 29, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads”.

Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.

Uz nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesības.

 [:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 22/08/2016 16:10
atpakaļ