Piektdiena, 2020. gada 25 . septembris

Vārda dienas: Rauls, Rodrigo

 • -A
 • A
 • +A

[:lv]Nekustamā īpašuma nomas tiesību izsole[:]

04.04.2016 16:57

[:lv]

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, atklātā mutiskā izsolē izsola Babītes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – nedzīvojamas ēkas – siltuma sadales punkta „Centrālais siltuma punkts”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra apzīmējums 8048 003 0610 001, sastāvoša no rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251) nedzīvojamas telpas 100,3 m2 platībā, adrese „Loki”, Babītes pagasts, Babītes novads. Ēka atrodas uz zemesgabala “Loki” 9,65 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0610, nomas tiesības.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un saņemt izsoles noteikumus var līdz 18.04.2016. plkst. 14:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr. nr. 67914436.
 2. Izsolāmā iznomājamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš piesakoties pa tālr. nr. 67511290.
 3. Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 18.04.2016. plkst.14:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāvā 18.kabinetā.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 19.04.2016. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 5. Izsolāmo nomas tiesību sākumcena – EUR 300,00 mēnesī un PVN 21%.
 6. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli EUR 10,00.
 7. Nekustamā īpašuma maksimālais iznomāšanas termiņš 12 gadi. Īpašums tiek iznomāts kafejnīcas ierīkošanai.
 8. Nekustamā īpašuma Nomas līgumu paraksta septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 04/04/2016 17:33
atpakaļ