Piektdiena, 2020. gada 25 . septembris

Vārda dienas: Rauls, Rodrigo

 • -A
 • A
 • +A

[:lv]Nekustamā īpašuma “Ezeri” – 29 izsole[:]

04.04.2016 15:04

[:lv]

 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Ezeri”- 29, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, kadastra Nr.80889000189, kas sastāv no:
 • dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38 m2 (viena istaba, virtuve, vannas istaba ar tualeti, gaitenis, pieliekamais, lodžija), t.sk. dzīvojamā platība 16,7 m2;
 • kopīpašuma 380/26750 domājamām daļām no 3-stāvu būves ar kadastra apzīmējumu 80880050303001;
 • kopīpašuma 380/26750 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80880050303.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT un saņemt izsoles noteikumus var līdz 09.05.2016. plkst.14:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 2. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš piesakoties pa tālr. Nr.67511290.
 3. Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 09.05.2016. plkst.14:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāvā 18.kabinetā.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 10.05.2016. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 5. Izsolāmās mantas sākumcena EUR 13420,00.
 6. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
  1. reģistrācijas nauda EUR 50,00 ar norādi „Reģistrācijas nauda izsoles objektam nekustamais īpašums „Ezeri” – 29, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”;
  2. nodrošinājuma nauda EUR 1342,00 ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsoles objektam nekustamais īpašums „Ezeri” – 29, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
 7. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli EUR 50,00.
 8. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam nekustamais īpašums „Ezeri” – 29, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā”.
 9. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
 10. Uz nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesību.

[:]

Pēdējais atjaunošanas datums: 13/04/2016 15:45
atpakaļ