Trešdiena, 2019. gada 24 . aprīlis

Vārda dienas: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis

 • -A
 • A
 • +A

Nekustamā īpašuma – dzīvoklis “Papardes” 10 – izsole

05.11.2018 12:41
izsole-848x508
 1. Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – dzīvokli “Papardes”- 10, ar kadastra Nr. 8088 900 0188, kas sastāv no:
 • daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā esoša dzīvokļa īpašuma, ar kopējo platību 71,1 m2 (trīs istabas, virtuve, vannas istaba tualete, gaitenis, lodžija), t.sk. dzīvojamā platība 37,1 m2, ar adresi “Papardes”- 10, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads;
 • kopīpašuma 711/9314 domājamām daļām no 3-stāvu būves ar kadastra apzīmējumu 80880050304001;
 • kopīpašuma 711/9314 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 80880050304,.
 1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājas lapā internetā babite.lv un saņemt izsoles noteikumus un pieteikties izsolei var līdz 10.12.2018. plkst.10:00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā 2.stāvā 18.kabinetā pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436.
 2. Informāciju par Nekustamo īpašumu saņemt, kā arī pieteikties tā apskatei var pa tālruni 67914034 pie Babītes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistes.
 3. Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 10.12.2018. plkst. 10:00, Babītes novada pašvaldības Administrācijā, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāvā, 18.kabinetā.
 4. Izsoles norises laiks un vieta: 11.12.2018. plkst.10:00 ēkas 2.stāva sēžu zālē Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads.
 5. Izsolāmās mantas izsoles sākumcena 20000,00 EUR.
 6. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr. LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:
 7. Reģistrācijas nauda 50,00 EUR ar norādi „Reģistrācijas nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Papardes”- 10, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads”;
 8. nodrošinājuma nauda 2000,00 EUR ar norādi „Nodrošinājuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Papardes”- 10, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads”.
 9. Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli 200,00 EUR.
 10. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par Nekustamo īpašumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, naudu ieskaitot Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389 ar norādi „Pirkuma nauda izsoles objektam – nekustamais īpašums – “Papardes”- 10, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads”.
 11. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
 12. Uz Nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesības.

Izsoles noteikumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 13/11/2018 12:54
atpakaļ