2018. gada 25 . jūnijā

Vārda dienas: Maiga, Milija

  • -A
  • A
  • +A

Kuru pašvaldības grants ceļu nepieciešams pārbūvēt?

13.07.2017 09:04
Kuru pasvaldibas grants celu nepieciesams parbuvet

Aicinām izvērtēt un ieteikt grants ceļu Babītes novadā, kuru prioritāri nepieciešams pārbūvēt.

Ceļam jābūt pašvaldības īpašumā, un tam jāatrodas ārpus ciemu teritorijām.

Babītes novada pašvaldībai ir piešķirta kvota 0,21 miljona eiro apmērā. Tas ir valsts un Eiropas Savienības atbalsts pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 pasākumā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve.

Pieteiktais pārbūvējamais grants ceļš tiks izvērtēts saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 22. marta sēdes protokolā Nr. 5, lēmumā Nr. 46 apstiprinātiem atlases kritērijiem (skat. tabulā). Pārbūvēts tiks ceļš, kurš vērtēšanā iegūs vislielāko punktu skaitu. Katrs pieteiktais ceļš tiks vērtēts atsevišķi Babītes novada pašvaldības Attīstības komitejas sēdē. Galējais lēmums par pārbūvējamo ceļu, ar gadījumā, ja vairāki ceļi saņems vienādu punktu skaitu, tiks noteikts balsojumā Babītes novada pašvaldības domes sēdē.

Kritērijs Vērtēšanas sistēma-punktu skala
Ceļš ir pašvaldības īpašumā:* Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts
1
0
Ceļš atrodas ārpus ciema teritorijas:* Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts
1
0
Ceļš ir caurbraucams:* Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts
1
0
* Ceļš tiek vērtēts tikai gadījumā, ja šajā kritērijā saņemts vismaz viens punkts. Ja saņemti 0 punkti, ceļš turpmāk netiek izvērtēts.
Ceļa piegulošajā teritorijā atrodas lauksaimniecības produkcijas ražošanas un/vai pārstrādes objekts:  
0 saimniecības 0
1-3 saimniecības 1
4 un vairāk saimniecības 2
Ceļam piegulošajā teritorijā atrodas vēl kāds uzņēmums  
0
2

Lūdzam izvērtēt jūsu saimnieciskajai darbībai prioritāros ceļus, kurus nepieciešams pārbūvēt, vai arī atbalstīt pašvaldības izvirzīto autoceļu C-13, Annas–Vīkuļi, 1,1. km posmā no Liepājas šosejas.

Priekšlikumus līdz 1. augustam lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi dome@babite.lv, norādot šādu informāciju: iesūtītāja vārds, uzvārds, saimnieciskās darbības veids (lauksaimnieciskās produkcijas ražotājs, lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādātājs, saimniecība, uzņēmums), faktiskā saimnieciskās darbības veikšanas vieta un kontakti (tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Sagatavoja

Jolanta Ivanova,

Babītes novada pašvaldības projektu vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 13/07/2017 09:04
atpakaļ