2018. gada 24 . martā

Vārda dienas: Izidors, Kazimirs

 • -A
 • A
 • +A

Kontakti

Administrācijas, Bāriņtiesas un Sociālā dienesta darba laiks Lieldienās

CETURTDIEN, 29.MARTĀ8.15 – 16.00 (kase līdz 15.00)

(pārtraukums 12.15-13.00)

30.MARTS UN 2.APRĪLISsvētku brīvdienas

Lai pavasarīgas Lieldienas!

 

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Elektroniskai saziņai izmantojami šādi formāti: doc, docx, pdf, xls, xlsx, odf, odt, ods, jpg. Pašvaldība pieņem arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus. 

Rekvizīti

Babītes novada pašvaldība

Reģ. Nr.90000028870

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107

Konti:

LV71RIKO0002013191923

Luminor

Kods: RIKOLV2X

 LV66HABA0551022355389

AS SWEDBANK

Kods: HABALV22 

Pašvaldības administrācija

Babītes pagastā

Centra iela 4, Piņķi,

Babītes pagasts, Babītes novads, LV- 2107

Tālr.: +371 67914650

Mob.tālr. +371 26120706

Fakss: +371 67914435

E-pasts: dome@babite.lv

Salas pagastā

„Pīlādzīši” (Spuņciema sporta halles ēkā)

Spuņciems, Salas pagasts,

Babītes novads, LV-2105

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Piņķos Spuņciemā
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Pirmdienās 8.30 – 18.00

pārtraukums:

12.15 – 13.00

Trešdienās 9.00 – 11.30
Pašvaldības izpilddirektore Pirmdienās

Ceturtdienās

8.30 – 18.00

pārtraukums:

12.15 – 13.00

Trešdienās Pēc iepriekšēja

pieraksta

Administrācija:

 • Vadības atbalsta daļa
 • Kanceleja
 • Finanšu un grāmatvedības daļa
 • Dzimtsarakstu nodaļa
 • Plānošanas un būvniecības daļa
 • Būvniecības kontroles daļa
 • Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļa
 • Sabiedriskās kārtības daļa
Pirmdienās

Ceturtdienās

8.30 – 18.00

pārtraukums:

12.15 – 13.00

 Trešdienās*

*Spuņciemā

pieņem tikai

nodokļu

administrators,

kasieris,

dzimtsarakstu

nodaļas

darbinieks un

iedzīvotāju

reģistrēšanas

speciālists

 9.00 – 12.00
Bāriņtiesa Pirmdienās

Ceturtdienās

 8.30 – 18.00

pārtraukums:

12.15 – 13.00

 Pirmdienās

Ceturtdienās

 8.30 – 18.00

pārtraukums:

12.15 – 13.00

Sociālais dienests  Pirmdienās

Ceturtdienās

8.30 – 18.00

pārtraukums:

12.15 – 13.00

Pirmdienās

Ceturtdienās

8.30 – 18.00

pārtraukums:

12.15 – 13.00

Babītes novads kartē

Par nekustamā īpašuma nodokli

Jautājumos par nekustamā īpašuma nodokli sazinieties ar nodokļu administratoriem:

Nodokļu maksāšanai aicinām izmantot kādu no minētajiem kontiem:

LV66HABA0551022355389

AS SWEDBANK

Kods: HABALV22 

LV71RIKO0002013191923

AS DNB Banka

Kods: RIKOLV2X

Par naudas sodu par ceļu satiksmes pārkāpumiem maksāšanu

Naudas sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem var maksāt, pārskaitot uz Babītes novada pašvaldības konta nr:

saņēmējs:

Babītes novada pašvaldība

Reģ.nr. 90000028870

banka: AS DNB Banka

konts:  LV71RIKO0002013191923

Pašvaldības pakalpojumi un veidlapas

Informāciju par pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī iesniegumu veidlapas un citi saistītie dokumenti atrodami sadaļā Pakalpojumi.

Pēdējais atjaunošanas datums: 23/03/2018 08:47
atpakaļ