2017. gada 26 . martā

Vārda dienas: Eiženija, Ženija

 • -A
 • A
 • +A

Kontakti

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Elektroniskai saziņai izmantojami šādi formāti: doc, docx, pdf, xls, xlsx, odf, odt, ods, jpg. Pašvaldība pieņem arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus. 

Babītes novada pašvaldība

Pašvaldības administrācija Babītes pagastā
Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads, LV- 2107
Tālr.: +371 67914650
Mob.tālr. +371 26120706
Fakss: +371 67914435
E-pasts: dome@babite.lv


Pašvaldības administrācija Salas pagastā
„Pīlādzīši” (Spuņciema sporta halles ēkā)
Spuņciems, Salas pagasts,
Babītes novads, LV-2105

Rekvizīti

Babītes novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000028870
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107

Konti:

LV71RIKO0002013191923
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

 LV66HABA0551022355389
AS SWEDBANK
Kods: HABALV22 

Pašvaldības darba laiki

Pirmdiena 8.15 – 18.00*
Otrdiena 8.15 – 17.00*
Trešdiena 8.15 – 17.00*
Ceturtdiena 8.15 – 18.00*
Piektdiena 8.15 – 15.00*

*Pārtraukums: 12.15 – 13.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Piņķos Spuņciemā
Pašvaldības domes priekšsēdētājs Pirmdienās
Ceturtdienās
8.30 – 18.00
pārtraukums:
12.15 – 13.00
Trešdienās 9.00 – 11.30
Pašvaldības izpilddirektore Pirmdienās
Ceturtdienās
8.30 – 18.00
pārtraukums:
12.15 – 13.00
Trešdienās Pēc iepriekšēja
pieraksta
Administrācija:

 • Vadības atbalsta daļa
 • Kanceleja
 • Finanšu un grāmatvedības daļa (t.sk.)
 • Dzimtsarakstu nodaļa
 • Plānošanas un būvniecības daļa
 • Būvniecības administratīvā komisija
 • Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļa
 • Sabiedriskās kārtības daļa
Pirmdienās
Ceturtdienās
8.30 – 18.00
pārtraukums:
12.15 – 13.00
 Trešdienās*
*Spuņciemā
pieņem tikai
nodokļu
administrators,
kasieris,
dzimtsarakstu
nodaļas
darbinieks un
iedzīvotāju
reģistrēšanas
speciālists
 9.00 – 12.00
Bāriņtiesa Pirmdienās
Ceturtdienās
 8.30 – 18.00
pārtraukums:
12.15 – 13.00
 Pirmdienās
Ceturtdienās
 8.30 – 18.00
pārtraukums:
12.15 – 13.00
Sociālais dienests  Pirmdienās
Ceturtdienās
8.30 – 18.00
pārtraukums:
12.15 – 13.00
Pirmdienās
Ceturtdienās
8.30 – 18.00
pārtraukums:
12.15 – 13.00

Darbinieku kontakti

Pašvaldības vadība
Administrācija

Bāriņtiesa
Sociālais dienests
Babītes vidusskola
Salas sākumskola
Babītes mūzikas skola
Babītes PII
PII „Saimīte”
Bibliotēka
Kultūrizglītības centrs
Babītes sporta komplekss:


Par nekustamā īpašuma nodokli

sazinieties ar nodokļu administratoriem:

Nodokļu maksāšanai aicinām izmantot kādu no minētajiem kontiem:

LV66HABA0551022355389
AS SWEDBANK
Kods: HABALV22 

LV71RIKO0002013191923
AS DNB Banka
Kods: RIKOLV2X

Par naudas sodu par ceļu satiksmes pārkāpumiem maksāšanu

Naudas sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem var maksāt,
pārskaitot uz Babītes novada pašvaldības konta nr:
saņēmējs:
Babītes novada pašvaldība
Reģ.nr. 90000028870
banka: AS DNB Banka
konts:  LV71RIKO0002013191923

Babītes novads kartē


Saistītās lapas:

Pēdējais atjaunošanas datums: 16/02/2017 10:06
atpakaļ