Pirmdiena, 2020. gada 17 . februāris

Vārda dienas: Donats, Konstance

  • -A
  • A
  • +A

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”

14.10.2019 16:02

Balsot

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – Aģentūra) kopš 2017. gada īsteno programmu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, kas galvenokārt paredz:

1)    konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” (turpmāk – Konkurss) organizēšanu, lai vērtētu Latvijas pašvaldības, nosakot tās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem;

2)    ilgtermiņā funkcionējoša, visaptveroša un viegli pārskatāma informācijas apkopojuma par pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem veidošanu tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv izveidi, kas sniedz pilnu informāciju vecākiem par viņu iespējām saņemt atbalstu savā pašvaldībā, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” darbība tiek turpināta 2019. gadā.

2019. gada konkursā tiks vērtētas visas 119 Latvijas pašvaldības, neatkarīgi no Konkursam sniegtās informācijas apjoma.

2019. gadā konkursu veido trīs kārtas. Konkursā vērtēšana tiks veikta piecās (5) pašvaldību grupās – Kurzemes plānošanas reģiona grupa, Latgales plānošanas reģiona grupa, Rīgas plānošanas reģiona grupa, Vidzemes plānošanas reģiona grupa un Zemgales plānošanas reģiona grupa. Pirmajā kārtā konkursa sekretariāts (Aģentūra) veic aprēķinus četrās daļās – administratīvie dati, dzimstības dati, iedzīvotāju vērtējums (individuāls balsojums par pašvaldību pakalpojumiem) un pašvaldību līdzdalība konkursa informatīvajā kampaņā. Tīmekļvietnes apmeklētājiem līdz 4. novembrim tiks dota iespēja sniegt individuālu vērtējumu – balsojot tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, kas ietekmēs kopējo konkursa vērtējumu.

Konkursa otrajai kārtai tiek nominētas piecas (5) labākās pašvaldības katrā plānošanas reģionā (kopā 25 pašvaldības Latvijā), kuras vērtē konkursa Vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisija iepazīstas ar katras pašvaldības konkursa 1. kārtas rezultātiem, izvērtējot arī papildus sniegto informāciju par katras pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un balsojuma ietvaros iedzīvotāju sniegtiem komentāriem. Konkursa sekretariāts un Vērtēšanas komisija informācijas izvērtēšanai pašvaldībai var pieprasīt papildus informāciju.

Konkursa trešajai kārtai tiek nominētas divas (2) pašvaldības katrā pašvaldību grupā ar augstāko punktu skaitu, kuras tiek noteiktas, Vērtēšanas komisijai balsojot (sniedzot individuālu vērtējumu saskaņā ar konkursa nolikuma 3. pielikumu) par katru pašvaldību grupu atsevišķi. Konkursa vērtēšanas 2. kārtā Vērtēšanas komisija kā ekspertus var pieaicināt plānošanas reģionu pārstāvjus.

Konkursa trešajā kārtā Vērtēšanas komisija klātienes vizītēs vērtē desmit (10) Latvijas labākās pašvaldības. Laureāti katrā grupā un papildus nominācijās tiek noteikti, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu, kas tiek pieņemts ar klātesošo Vērtēšanas komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” rezultātā tiks noteiktas 2019. gada ģimenēm draudzīgākās pašvaldības katrā no reģioniem (naudas balva 15 000,00 EUR apmērā), kā arī tiks noteikta “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019” (naudas balva 25 000,00 EUR apmērā). Komisija var noteikt papildu nominācijas kādā no pakalpojumu grupām, kuras tiks vērtētas konkursa ietvaros (papildus naudas balvas nominācijās vismaz 15 000,00 EUR apmēru). Piešķirtā naudas balva jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai (t.sk. infrastruktūras attīstībai ģimenēm ar bērniem vajadzībām) 2020. gadā.

2018. gadā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” par laureātu valsts mērogā tika atzīta Olaines novada pašvaldība. Republikas nozīmes pilsētu pašvaldību grupā uzvarēja Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģionālas nozīmes attīstības centru novadu pašvaldību grupā – Preiļu novada pašvaldība. 89 novadu pašvaldību grupā pirmo vietu izcīnīja Ikšķiles novada pašvaldība. Papildus konkursa komisija izcēla vēl astoņu pašvaldbu veikumu dažādās jomās, novērtējot pašvaldību ieguldījumu darbā ar ģimenēm ar bērniem.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” rezultāti

Konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldības 2017” rezultāti

Pēdējais atjaunošanas datums: 14/10/2019 16:04
atpakaļ