2018. gada 18 . augustā

Vārda dienas: Elena, Ellena, Helēna, Liena, Liene

  • -A
  • A
  • +A

Jauno audzēkņu uzņemšana Babītes mūzikas skolā 2018./2019. mācību gadā

27.04.2018 09:01
Mūzikas skola

Informējam par uzņemšanas kārtību Babītes mūzikas skolā nākamajā mācību gadā.

Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi

(pieejami skolā un interneta vietnē www.babite.lv);

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  • direktorei adresēts vecāku iesniegums (iesnieguma veidlapa pieejama un aizpildāma arī skolā);
  • dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
  • medicīniskā izziņa un 1 foto (tikai stājoties 1. klasē).

Saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem, bērnus, kuru dzīves vieta nav deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā, uzņem Skolā tikai gadījumā, ja ir brīvas vietas (punkts 3.1). 

DOKUMENTU PIEŅEMŠANAS LAIKS UN VIETA

No 2. līdz 20. maijam darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

(pārtraukums 12.00-13.00)

Babītes mūzikas skolas kancelejā pie sekretāres-lietvedes (Piņķos, Jūrmalas ielā 14A, 2.stāvs)

KONSULTĀCIJAS UN MUZIKĀLO DOTĪBU PĀRBAUDE

Iesniedzot dokumentus, bērnam ar vecāku tiks nozīmēta individuāla konsultācija, kurā tiks pārbaudītas muzikālās dotības un sniegti ieteikumi par iestājeksāmenu mūzikas skolā.

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

Iestājeksāmens audzēkņiem uz sagatavošanas un 1. klasi – 29. un 30. maijā.

Interešu izglītības programmas audzēkņiem iestājeksāmena nav.

UZZIŅAS

Tālr. nr. 6791468329156969 (skolas darba laikā)

e-pasts: ceslavs.grods@babite.lv

MĀCĪBU TURPINĀŠANA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

Tā kā Savstarpējās sadarbības līgums par interešu izglītību starp skolu un vecākiem tiek slēgts uz vienu mācību gadu, informējam:
lai bērns turpinātu mācības interešu izglītības programmā 2018./2019. mācību gadā, ir jāaizpilda skolas direktorei adresēts iesniegums uz veidlapas (pieejama  šeit) un jāiesniedz skolas kancelejā no 2. līdz 20.maijam (darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, pārtraukums 12.00-12.30).

Uzņemšana interešu izglītības programmās notiek iesniegumu iesniegšanas kārtībā atbilstoši 2014. gada 23. jūlija Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu Nr.16. 14. punktam. (atrodami šeit).

Pēdējais atjaunošanas datums: 27/04/2018 10:24
atpakaļ