Ceturdiena, 2019. gada 22 . augusts

Vārda dienas: Everts, Rudīte

 • -A
 • A
 • +A

Salas sākumskola

Salas sakumskola 2015

No 2019.gada 15.janvāra līdz 31. maijam Salas sākumskola uzsāk pieteikumu reģistrāciju mācībām Salas sākumskolas 2019./2020. mācību gada 1.klasē.

Iesniegums par bērna reģistrēšanu mācībām 1.klasē izdrukājams www.salassakumskola.lv sadaļā “Vecākiem” vai saņemams izdrukātā veidā skolas administrācijā. Aizpildītu iesniegumu var iesniegt personīgi Salas sākumskolas lietvedībā vai sūtīt parakstītu un ieskenētu uz e-pasta adresi: salasskola@babite.lv.  Pēc 31.maija vecākiem (aizbildņiem) tiks sniegta rakstiska atbilde par bērna uzņemšanu vai atteikumu uzņemt izglītības iestādē.

28.februārī aicinām uz atvērto durvju dienu!

Tālrunis: 67934165

E-pasts: salasskola@babite.lv

Vairāk>>

“Pīlādzīši”, Spuņciems,

Salas pagasts, Babītes novads, LV-2105

Tālr.: 67934172; 67934165

Fakss: 67934172

E-pasts: salasskola@babite.lv

Mājaslapa: salassakumskola.lv

Skolas direktore: Nensija Priedīte

E-pasts: nensija.priedite@babite.lv

Salas sākumskola ir Salas pagasta pašvaldības, kuras saistību pārņēmēja ir Babītes novada pašvaldība, dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde ar pirmsskolas izglītības grupām, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības programmu.

Skola piedāvā un īsteno:

 • pirmsskolas izglītības programmu,
 • pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klasei) programmu,
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem,
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
 • vides izglītības programmu (kā interešu izglītības programmu).

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola līdz 2018.gada 19.augustam pagarina pieteikumu reģistrāciju mācībām 2018./2019.mācību gada 1.klasē, kā arī mācībām citās sākumskolas klasēs.

Pieteikumu reģistrējot, nepieciešami dokumenti: iesniegums un dzimšanas apliecības kopija. Dokumentus var iesniegt personīgi, kā arī sūtot ieskenētus uz e-pasta adresi: salasskola@babite.lv, oriģinālo iesniegumu un apliecības kopiju iesniedzot vēlāk klātienē.

Izglītības iestāde pēc 19.augusta rakstiski vai elektroniski paziņos vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.

Izglītojamais tiek ieskaitīts 1. klasē, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska vai elektroniska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, ja līdz 25.augustam ir iesniedzis šādus dokumentus:

 • bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrāda oriģinālu;
 • izziņa par iegūto pirmsskolas izglītību (5-6 gadīgo apmācība);
 • medicīniskā karte 026/u;
 • fotogrāfija 3x4cm (2 gab.).

Pēdējais atjaunošanas datums: 01/08/2019 11:49
atpakaļ