Trešdiena, 2020. gada 08 . aprīlis

Vārda dienas: Dana, Dans, Danute, Edgars

  • -A
  • A
  • +A

Babītes vidusskola

Jūrmalas iela 17, Piņķi
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Tālr.: 67914834
Mob. tālr.: 26515510
Fakss: 67914820
E-pasts: vidusskola@babite.lv
Mājaslapa:  http://babitesvidusskola.lv 

Babītes vidusskolas direktore: Ilze Rozenberga
E-pasts: ilze.rozenberga@bvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā: Gita Sondore
E-pasts: gita.sondore@bvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (7. – 12. klasei): Ilga Stašulāne
E-pasts: ilga.stasulane@bvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (1. – 3.klasei): Daiga Sīpola
E-pasts: daiga.sipola@bvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (4. – 6. klasei): Anita Kalniņa
E-pasts: anita.kalnina@bvsk.lv

Babītes vidusskola uzsāk izglītojamo reģistrēšanu 1.klasei 2020./2021.mācību gadam.

Pieteikumu reģistrēšana – no 2020. gada 15. janvāra plkst. 9.00 līdz 2020.gada 15. maijam plkst. 15.00.

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 32. panta 2. punktu ”Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi.” Babītes vidusskolā tiek uzņemti 2013. gadā dzimušie bērni.

Vecākiem jāierodas Babītes vidusskolā pieteikt bērnu, ņemot līdzi bērna dzimšanas apliecību un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti; auto vadītāja apliecība nav personu apliecinošs dokuments).

Pieteikumu reģistrēšana – skolas kancelejā (204.kab)
katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.30 līdz plkst. 15.00.

Iespējams arī iesniegt pieteikumu elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Lai pieteikumu iesniegtu elektroniski, vispirms uz e-pasta adresi 1.klase@bvsk.lv jānosūta e-pasta vēstule, norādot piesakāmā bērna vārdu un uzvārdu, pieteicēja vārdu un uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi (ja tā nesakrīt ar adresi, no kuras tiek sūtīts pieteikums) saziņai, un vēstules pielikumā jāpievieno ar drošu elektronisko parakstu parakstīta ieskenēta vai nofotografēta piesakāmā bērna dzimšanas apliecības kopija. Iesūtītie dati tiks reģistrēti Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS), un uz e-pasta adresi, kura tika norādīta saziņai, tiks nosūtīta sistēmas sagatavotā pieteikuma forma, kura jāizskata, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jāatsūta uz adresi 1.klase@bvsk.lv

Tālrunis informācijai: 67914834, 26515510

Babītes vidusskola ir Babītes novada pašvaldības dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.

Tālr.: 67914834 vai 26515510

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/02/2020 12:06
atpakaļ