2017. gada 27 . martā

Vārda dienas: Eiženija, Ženija

  • -A
  • A
  • +A

Babītes vidusskola

Babites vidusskola

BVSK mazais-logo-35v1

Jūrmalas iela 17, Piņķi
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Tālr.: 67914834
Mob. tālr.: 26515510
Fakss: 67914820

E-pasts: vidusskola@babite.lv
Mājas lapa:  http://babitesvidusskola.lv 

Babītes vidusskolas direktore: Ilze Rozenberga
E-pasts: ilze.rozenberga@bvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā: Gita Sondore
E-pasts: gita.sondore@bvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā (7. – 12. klasei): Ilga Stašulāne
E-pasts: ilga.stasulane@bvsk.lv

Direktores vietniece izglītības jomā: Džineta Tērauda

E-pasts: dzineta.terauda@bvsk.lv 

Direktores vietniece izglītības jomā (1. – 6. klasei): Anita Kalniņa
E-pasts: anita.kalnina@bvsk.lv

Babītes vidusskola ir Babītes novada pašvaldības dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas.

Nepieciešamības gadījumā lūgums zvanīt uz kanceleju: tālr. nr. 67914834 vai 26515510.

Babītes vidusskolas administrācija

Babītes vidusskolas izsludina izglītojamo uzņemšanu 1. klasē 2017./ 2018. mācību gadam >>


Saistītie dokumenti un normatīvie akti

Likums “Izglītības likums”

Likums “Vispārējās izglītības likums”

SN NR. 3 Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 1. klasē BVSK (stājas spēkā 18.03.2015)

Babītes vidusskolas nolikums

Nepieciešamie dokumenti uzņemšanai Babītes vidusskolā

Par stipendiju piešķiršanu Babītes novada pašvaldības Babītes vidusskolas izglītojamiem (ar 25.09.2013. grozījumiem)

Pēdējais atjaunošanas datums: 06/01/2017 08:41
atpakaļ