Ceturdiena, 2019. gada 27 . jūnijs

Vārda dienas: Malvis, Malvīne

 • -A
 • A
 • +A

Babītes mūzikas skola

Mūzika

Babītes Mūzikas skolā sakarā ar administrācijas darbinieku atvaļinājumiem no 17. jūnija līdz 9. augustam apmeklētāju pieņemšanas laiks no plkst. 9.00 līdz 13.00; direktores apmeklētāju pieņemšanas laiks: ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67914683 vai 29156969.

IMG_0100IMG_0128IMG_0106IMG_0137

Jūrmalas iela 14 A, Piņķi,

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107

Tālr./ fakss: 67914683

Mob. tālr.: 29156969

E-pasts: muzikasskola@babite.lv

Muzicēšana ir labākā intelektuālo un emocionālo spēju attīstītāja”

(J. Birzkops)

Babītes mūzikas skola dibināta 1994. gadā, akreditēta 2013. gada 7.novembrī (Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmums Nr.320-P). Tā strādā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtām licencēm un apstiprinātām mācību priekšmetu programmām kā profesionālā ievirzes mūzikas pamatizglītības mācību iestāde.


Babītes mūzikas skolā īstenojamās izglītības programmas:

 • Klavierspēle (8 gadi);
 • Akordeona spēle (6 gadi);
 • Vijoļspēle (8 gadi);
 • Čella spēle (8 gadi);
 • Kokles spēle (6 gadi);
 • Flautas spēle (6 gadi);
 • Trompetes spēle (6 gadi);
 • Sitaminstrumentu spēle (6 gadi);
 • Klarnetes spēle (6 gadi);
 • Saksofona spēle (6 gadi);
 • Kora klase (8 gadi);
 • Ģitāras spēle (6 gadi).

Atbilstoši apstiprinātām izglītības programmām audzēkņi apgūst:

 • izvēlētā instrumenta spēli,
 • mūzikas teoriju,
 • vispārējās klavieres (akordeona, stīgu, kokles, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņiem),
 • kolektīvo muzicēšanu (klavieru un jauktie ansambļi, stīgu,kokļu, sitaminstrumentu, pūšaminstrumentu, akordeonistu ansambļi, instrumentālais un vokāli instrumentālais ansamblis un kamerorķestris).

Skolu beidzot, audzēkņi saņem mūzikas skolas beigšanas apliecību par apgūto izglītības programmu, tiem ir iespēja iestāties un turpināt muzikālo izglītību mūzikas vidusskolās.


Mūzikas skola piedāvātā interešu izglītība:

 • klavierspēle;
 • akordeona spēle;
 • vijoļspēle;
 • čella spēle;
 • kokles spēle;
 • flautas spēle;
 • trompetes spēle;
 • bungas, ksilofona spēle;
 • ģitāras spēle;
 • solo dziedāšana, improvizācija, kompozīcija;
 • sagatavošanas klase visās instrumentu grupās;
 • sitaminstrumentu spēle;
 • klarnetes spēle;
 • saksofona spēle.

Mūzikas skolas sagatavošanas klasē audzēkņi iepazīstas ar izvēlēto mūzikas instrumentu, apgūst pamatiemaņas tā spēlē un mūzikas teorijā. Sagatavošanas klasē var mācīties 1 vai vairākus gadus.

Babītes mūzikas skola ir Klavierspēles skolotāju asociācijas, Latvijas kokļu biedrības un Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas biedrs.


Kur pēc Babītes mūzikas skolas absolvēšanas mācās tās absolventi?

SAISTĪTIE DOKUMENTI:

Iesniegums audzēkņu uzņemšanai 2019./2020.mācību gadā

Iesniegums mācību turpināšanai interešu izglītības programmā 2019./2020.mācību gadā

Babītes mūzikas skolas nolikums (27.02.2019.)

NOTEIKUMI NR. 16

Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi  (23.07.2014.)

NOTEIKUMI NR. 4

Par mācību maksu Babītes mūzikas skolā (27.07.2016.)

NOTEIKUMI NR. 6

Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes mūzikas skolas mūzikas instrumentiem (27.06.2018.)

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/06/2019 09:04
atpakaļ