2017. gada 26 . jūnijā

Vārda dienas: Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns

 • -A
 • A
 • +A

Babītes mūzikas skola

IMG_0100IMG_0128IMG_0106IMG_0137

Jūrmalas iela 14 A, Piņķi,
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Tālr./ fakss: 67914683
Mob. tālr.: 29156969
E-pasts: muzikasskola@babite.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes mūzikas skolā vasarā

No 12.jūnija līdz 11.augustam  (administrācijas darbinieku atvaļinājumu laikā)

apmeklētāju pieņemšanas laiks Babītes mūzikas skolas administrācijā ir no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Atbilstoši iepriekšējam pierakstam (tālr. nr. 67914683 vai 29156969) apmeklētāju pieņemšanas laiks

pie direktores ir ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Muzicēšana ir labākā intelektuālo un
emocionālo spēju attīstītāja”
(J. Birzkops)

Babītes mūzikas skola dibināta 1994. gadā, akreditēta 2013. gada 7.novembrī (Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmums Nr.320-P). Tā strādā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtām licencēm un apstiprinātām mācību priekšmetu programmām kā profesionālā ievirzes mūzikas pamatizglītības mācību iestāde.


Babītes mūzikas skolā īstenojamās izglītības programmas:

 • Klavierspēle (8 gadi);
 • Akordeona spēle (6 gadi);
 • Vijoļspēle (8 gadi);
 • Čella spēle (8 gadi);
 • Kokles spēle (6 gadi);
 • Flautas spēle (6 gadi);
 • Trompetes spēle (6 gadi);
 • Sitaminstrumentu spēle (6 gadi);
 • Klarnetes spēle (6 gadi);
 • Saksofona spēle (6 gadi);
 • Kora klase (8 gadi);
 • Ģitāras spēle (6 gadi).

Atbilstoši apstiprinātām izglītības programmām audzēkņi apgūst:

 • izvēlētā instrumenta spēli,
 • mūzikas teoriju,
 • vispārējās klavieres (akordeona, stīgu, kokles, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņiem),
 • kolektīvo muzicēšanu (klavieru un jauktie ansambļi, stīgu,kokļu, sitaminstrumentu, pūšaminstrumentu, akordeonistu ansambļi, instrumentālais un vokāli instrumentālais ansamblis un kamerorķestris).

Skolu beidzot, audzēkņi saņem mūzikas skolas beigšanas apliecību par apgūto izglītības programmu, tiem ir iespēja iestāties un turpināt muzikālo izglītību mūzikas vidusskolās.


Mūzikas skola piedāvātā interešu izglītība:

 • klavierspēle;
 • akordeona spēle;
 • vijoļspēle;
 • čella spēle;
 • kokles spēle;
 • flautas spēle;
 • trompetes spēle;
 • bungas, ksilofona spēle;
 • ģitāras spēle;
 • solo dziedāšana, improvizācija, kompozīcija;
 • sagatavošanas klase visās instrumentu grupās;
 • sitaminstrumentu spēle;
 • klarnetes spēle;
 • saksofona spēle.

Mūzikas skolas sagatavošanas klasē audzēkņi iepazīstas ar izvēlēto mūzikas instrumentu, apgūst pamatiemaņas tā spēlē un mūzikas teorijā. Sagatavošanas klasē var mācīties 1 vai vairākus gadus.

Babītes mūzikas skola ir Klavierspēles skolotāju asociācijas, Latvijas kokļu biedrības un Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas biedrs.


Dokumentu reģistrācija jauno audzēkņu uzņemšanai 2017. /2018. m.g. atvērta no 2017. gada 2. maija

Kur pēc Babītes mūzikas skolas absolvēšanas mācās tās absolventi?


SAISTĪTIE DOKUMENTI:

NOTEIKUMI NR. 4

Par mācību maksu Babītes mūzikas skolā (27.07.2016.)

NOTEIKUMI NR. 16

NOTEIKUMI NR. 15

Pēdējais atjaunošanas datums: 13/06/2017 12:12
atpakaļ