Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

  • -A
  • A
  • +A

Izdots “Babītes Ziņu” marta numurs

16.03.2021 11:13

Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Babītes Ziņas” marta numurs (131.) ir ceļā pie lasītājiem.

“Babītes ziņas” (pdf) >

Ieskats izdevuma saturā:

Līdz 30.aprīlim aicinām piedalīties projektu konkursā;

Noslēdzies Babītes novada ciemu vēstures pētījums;

Plānotās Lieldienu aktivitātes;

Līdz 28.martam Kultūrizglītības centra filiāles Salas pagastā “Vietvalži” logos apskatāma Starptautiskajai teātra dienai veltīta ekspozīcija;

Aktuālā informācija par bibliotēku darbu;

Biedrībā “Pierīgas partnerība” noslēdzies 11.kārtas projektu konkurss;

Noslēgusies aptauja par jaunveidojamā Mārupes novada attīstību;

Veikts satiksmes infrastruktūras izvērtējums, izstrādāti priekšlikumi satiksmes infrastruktūras attīstībai Piņķu ciema teritorijā; 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Zīlītes” zemes vienībai Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā;

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Beikas” zemes vienībai Skārduciemā, Babītes pagastā, Babītes novadā;

Nekustamā īpašuma izsole;

Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””

Babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi februārī un martā;

Saimnieciskie darbi februārī;

Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas iespējas Babītes novadā;

Telpu pārbūves laikā slēgts dienas centrs Piņķos; 

Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!

Februārī veiktie darbi sabiedriskās kārtības uzraudzīšanā;

Babītes pirmsskolas izglītības iestādē īsteno projektu „TILTI”;

Akcijas „Babītes novada sniegavīrs 2021” uzvarētāji;

Izsludināts konkurss bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā;

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas;

Plānotās tehniskās apskates traktortehnikai;

Latvijas dzimtsarakstu sistēmai – 100;

27.martā noskatīties tiešsaistē amatierteātris “Kalambūrs” piedāvās savas izrādes “Būda mežā” videoierakstu;

Demogrāfijas dati par februāri. 

 

Nākamais Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Babītes Ziņas” numurs – 2021.gada 20.aprīlī.

“Babītes Ziņu” iepriekšējie numuri

Pēdējais atjaunošanas datums: 16/03/2021 11:13
atpakaļ