Otrdiena, 2021. gada 02 . marts

Vārda dienas: Laila, Lavīze, Luīze

  • -A
  • A
  • +A

Izdots “Babītes Ziņu” decembra numurs

15.12.2020 09:54

Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Babītes Ziņas” decembra numurs (128.) ir ceļā pie lasītājiem.

“Babītes ziņas” (pdf) >

Ieskats izdevuma saturā:

Aicinām piedalīties “Egļu parādē” un citās svētku aktivitātēs;

Pastaigas un velobraucieni Babītes novadā ar pievienoto vērtību – izveidota karte izveidoto vēstures izziņas stendu ērtākai atrašanai projektā “Izauklētā Brīvība Babītes pagastā”;

Novada vēstures liecības digitālā izstādē – par pirmajiem diviem novada vēsturi atspoguļojošiem  video projektā “Aktīvais mantojums“;

Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību”;

Babītes novada pašvaldības domes pieņemtie lēmumi 2020.gada 25.novembra kārtējā un 3.decembra ārkārtas sēdē;

Paziņojums par Babītes novada pašvaldībai piederoša īpašuma Brīvkalnos, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 80480030435, izsoli;

Par nekustamā īpašuma “Dāboliņi”, “Vīkuļos”, Babītes pagastā, Babītes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai;

Par detālplānojuma “Dzilnustūrīši” publiskās apspriešanas sanāksmes pārcelšanu;

Par jaunveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu;

Par nekustamo īpašumu “Atmodas” un Rīgas iela 21 detālplānojuma publisko apspriešanu;

“Babītes Siltums” ziņo, ka ūdensskaitītāju rādījumus turpmāk varēs iesniegt arī elektroniski, kā arī citu saistošu informāciju dzīvokļu īpašniekiem;

Informācija par pašvaldības veiktajiem saimnieciskajiem darbiem novembrī;

Informācija par sabiedriskās kārtības uzraudzību Babītes novadā novembrī;

Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 20 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2017.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Babītes novadā””;

Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāja kategorijām Babītes novadā””;

Apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 24 “Grozījumi Babītes novada pašvaldības domes 2011.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””;

Līderu kalve Babītes vidusskolā – par izglītojamo dalību debašu turnīrā “Debašu līderu skola 2020/2121”;

Ar putnu vērošanas bukleta sagatavošanu noslēdzies projekts “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020”;

Piņķos uzstādīti āra mūzikas instrumenti;

Novembra demogrāfijas dati.

“Babītes Ziņu” elektronisko versiju arhīvs >

Nākamais Babītes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Babītes Ziņas” numurs – 2021.gada 19.janvārī

Pēdējais atjaunošanas datums: 16/12/2020 12:09
atpakaļ