Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Izdoti jauni saistošie noteikumi par līdzfinsējuma piešķiršanas kārtību privātajai vispārējās izglītības iestādei

26.05.2021 08:27

2021. gada 28. aprīļa (prot. Nr. 9, 27.§) Babītes novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti jauni saistošie noteikumi Nr. 10 “Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”, kas spēkā stājušies 26.maijā.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Babītes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. augusta lēmumu apstiprinātie noteikumi Nr. 17 „Par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta vispārējās izglītības ieguvei privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēm”.

Ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas jomās, kuras pašvaldība pilda pēc brīvprātīgas iniciatīvas, jaunizdotie saistošie noteikumi papildināti ar nosacījumiem, ka līdzfinansējums tiek maksāts par to izglītojamo, kura dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu likumisko pārstāvi kārtējā kalendārā gada 1. janvārī plkst. 00.00 ir deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā. Tas saistīts ar to, ka atbalstam nepieciešamais finansējums veidojas no to iedzīvotāju nodokļiem un tiem izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta Babītes novada administratīvajā teritorijā deklarēta uz taksācijas gada 1. janvāri.

Tāpat papildus jaunajos saistošajos noteikumos iekļauta prasība par parādsaistību neesamību līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā. Šis nosacījums iekļauts, lai disciplinētu gan privāto vispārējās izglītības iestādi, gan izglītojamo likumiskos pārstāvjus nokārtot un neuzkrāt parādsaistības, ja gadījumā līdzfinansējuma saņēmēji vēlas izmantot pašvaldības uz brīvprātīgas iniciatīvas pamata noteikto līdzfinansējumu.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu iespējams iepazīties ŠEIT, www.babite.lv sadaļā “Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti”, kā arī www.vestnesis.lv.

Iesnieguma veidlapa

Atbalsts privāto izglītības iestāžu apmeklējumam

Babītes novada pašvaldības Administrācija

Pēdējais atjaunošanas datums: 26/05/2021 10:18
atpakaļ