Ceturdiena, 2019. gada 14 . novembris

Vārda dienas: Fricis, Vikentijs

 • -A
 • A
 • +A

Sociālais dienests

Sociālais dienests

Sociālā dienesta un daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un tā filiāles “Babīte” darbalaiks

Pirmdiena: 8.15 – 18.00

Otrdiena: 8.15 – 17.00

Trešdiena: 8.15 – 17.00

Ceturtdiena: 8.15 – 18.00

Piektdiena: 8.15 – 15.00

(Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Apmeklētāju pieņemšana

Piņķos – Centra iela 3, Babītes pagastā:

pirmdienās un ceturtdienās:  8.30 – 18.00

Spuņciemā – “Pīlādzīši”, Salas pagastā:

pirmdienās un  ceturtdienās:  8.30 – 18.00

(Pārtraukums: 12.15 – 13.00)  

Babītē – Liepu alejā 17, Babītes pagastā:

pirmdienās un ceturtdienās:  8.15  – 18.00

(Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Personām, kurām nepieciešama sociālās rehabilitācijas (SIVA) pakalpojuma saņemšana un īpašas kopšanas dokumentu noformēšana, lūgums iepriekš sazināties, zvanot uz tālruņa numuru 67914373 (ergoterapeite) vai 67914182 (sociālā darbiniece).

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  e-pasts

Dienesta vadītāja

Kristīne Kalote

67511294

F.67914435

socialaisdienests@babite.lv

Vadītājas vietniece

(Kontaktpersona bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu)

Ināra Ļebedeka

67914550

inara.lebedeka@babite.lv

Sociālā darbiniece Piņķos, Babītes pagastā

Ineta Zīverte

67914369

ineta.ziverte@babite.lv

Sociālā darbiniece Piņķos, Babītes pagastā

Dace Šveicere

67914285

dace.sveicere@babite.lv

Sociālā darbiniece Piņķos, Babītes pagastā

Diāna Zaice

67511293

diana.zaice@babite.lv

Sociālā darbiniece Piņķos, Babītes pagastā

Dace Ločmele

67914182

dace.locmele@babite.lv

Sociālā darbiniece Spuņciemā, Salas pagastā

Judīte Širina Šalma

67147161

judite.sirina-salma@babite.lv

Sociālā darbiniece Spuņciemā, Salas pagastā;

Kontaktpersona jautājumos par bezmaksas sociālo rehabilitāciju bērniem, kam noteikta invaliditāte

Gita Baltuša

67147161

gita.baltusa@babite.lv

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja

Ilze Dozīte

66662859

ilze.dozite@babite.lv

Sociālā darbiniece daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Piņķos

Inguna Upmane

66662859 inguna.upmane@babite.lv

Psihologs

Irina Šķupele

67914375 irina.skupele@babite.lv

Ergoterapeits

Ieva Langmane

 67914373 ieva.langmane@babite.lv 

Fizioterapeits

Dace Riekstiņa

 67914373 dace.riekstina@babite.lv 

 Sociālā darbiniece daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiālē Babītē

Inese Vismane

67914924  inese.vismane@babite.lv

 Sociālā darbiniece daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiālē Babītē

Ilze Bērziņa

67914924  ilze.berzina@babite.lv

Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests ir Babītes novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Babītes novada iedzīvotājiem. 

Ja esat nonākuši krīzes situācijā un saviem spēkiem nespējat atrisināt radušās problēmas, jums var palīdzēt Sociālais dienests.

Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas materiālās situācijas uzlabošanā. Saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Babītes novadā” noteiktos sociālos pabalstus piešķir tikai tām personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Babītes novada teritorijā. Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājam vai viņa pilnvarotai personai jāvēršas Sociālajā dienestā. 

Sociālā dienesta uzdevumi

 • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus;
 • Nodrošināt dažādu sociālo pakalpojumu pieejamību;
 • Risināt dažādu sociālo grupu sociālās rehabilitācijas un integrācijas jautājumus.

Vairāk par Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un to pieprasīšanas iespējām lasiet šeit! 

Pašvaldības sociālie pakalpojumi Babītes novada deklarētām personām:

Aprūpe mājās – pakalpojumu piešķir personām, kuras funkcionālu traucējumu un slimības dēļ nespēj veikt mājas darbus un personisko aprūpi. Pakalpojumu piešķir personām, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, vientuļām nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kurām nav civillikumā noteiktu apgādnieku un kura ienākumi nepārsniedz EUR 270.00 mēnesī, atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi nepārsniedz EUR 250.00 mēnesī un tā atsevišķi dzīvojošiem likumīgiem apgādniekiem:

– ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

– ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālas algas apmēru;

– apgādnieka vienīgie ienākumi ir pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;

– apgādnieks ir apgādājamās personas mazbērns vai mazmazbērns.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām – pakalpojums tiek piešķirts personām, kurām nav civillikumā noteikto apgādnieku, citos gadījumos tiek izvērtēts civillikumā noteikto apgādnieku maksātspēja un specializēto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Specializētais autotransports – pakalpojumu piešķir personām ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumu piešķir personām, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, vientuļām nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kurām nav civillikumā noteiktu apgādnieku un kura ienākumi nepārsniedz EUR 270.00 mēnesī, vai citos gadījumos sociālais dienests izvērtē pakalpojuma nepieciešamību.

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām – pakalpojumu personām, kurām vajadzīga uzraudzība un sociālā aprūpe. Pakalpojumu piešķir personām, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, vientuļām nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kurām nav civillikumā noteiktu apgādnieku un kura ienākumi nepārsniedz EUR 270.00 mēnesī, atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi nepārsniedz EUR 250.00 mēnesī un tā atsevišķi dzīvojošiem likumīgiem apgādniekiem:

– ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

– ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālas algas apmēru;

– apgādnieka vienīgie ienākumi ir pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;

– apgādnieks ir apgādājamās personas mazbērns vai mazmazbērns.

Ģimenes asistents – pakalpojumu piešķir personām, atbilstoši sociālā dienesta pieņemtajam lēmumam par pakalpojuma nepieciešamību.

Zupas virtuve.

EK pārtikas un higiēnas pakas – EK pārtikas un higiēnas pakas var saņemt trūcīgas ģimenes/personas un, sākot ar 2019. gada 1.janvāri, var saņemt arī maznodrošinātas ģimenes/personas ar ienākumiem līdz 242,00 eiro mēnesī! Papildinformācija pa tālruni 66662859 vai personīgi DSPC, Centra ielā 3, Piņķos. Kontaktpersona Inguna Upmane. Atbalstāmās darbības tiek finansētas ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām un Latvijas valsts finansētu atbalstu.

Pakas izsniedz:

 • Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā (DSPC) Centra ielā 3, Piņķos, pirmdien – ceturtdien no plkst. 8.30 – 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 – 15.00;
 • “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 – 18.00 (pusdienu pārtraukums no 12.15 – 13.00).

Projekta papildpasākumi:

1) 14. jūnijā Kulinārijas nodarbība “Kā EK pārtikas pakas saturu pārvērst garšīgā maltītē” ,3. augustā Spuņciemā aicinām pieteikties individuālām konsultācijām par ģimenes sociālās funkcionēšanas pilnveidošanu28.novembrī  plkst. 10.00 DSPC Piņķos radošā nodarbība Ziemassvētku noskaņās. 

2) Sociālais dienests “Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā 2019.gada 20.martā  no plkst.10:00 – 14:00 piedāvā individuālās konsultācijas* par veselīga dzīvesveida popularizēšanu: Kāpēc putras ir veselīgas? Kā dārzeņi, augļi un ogas palīdz saglabāt veselību? Balastvielas un vitamīni. Interesentus lūdzam pieteikt līdz š.g. 18.martam  pa tālr. 67147161 vai 25422127. *Nodarbība tiek finansēta ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām un Latvijas valsts finansētu atbalstu.

3) Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (Centra ielā 3, Piņķos) 20. jūnijā plkst. 12.00 aicina uz Ķimeņu (Jāņu) siera pagatavošanas nodarbību!* . Plakāts >> pdf *Nodarbība tiek finansēta ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām un Latvijas valsts finansētu atbalstu.

4) Sociālais dienests “Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā 24.07.2019. no plkst.10:00 – 12:00 piedāvā individuālās konsultācijas* par ārstniecības augiem, to ievākšanu un izmantošanu ikdienā. Programmā: Ko var pagatavot no ārstniecības augiem? Veselīgas zāļu tēju receptes. Interesentus lūdzam pieteikt līdz š.g. 22.jūlijam  pa tālr. 67147161 vai 25422127.

5) Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107) aicina uz Zefīru meistarklasi 27.novembrī plkst. 10.00. *Nodarbība tiek organizēta ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām un Latvijas valsts finansētu atbalstu. Zefīru meistarklase.

 

*Nodarbība tiek finansēta ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām un Latvijas valsts finansētu atbalstu.

Sociālais dienests pieņem personu iesniegumus dažādu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai – pakalpojumu var saņemt:

– personas ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētas personas un ČAES avāriju seku likvidēšanas radinieki un citas personas,

– personas ar atkarībām,

– personas ar redzes traucējumiem,

– vardarbībā cietušas personas.

Sociālais dienests pieņem personu iesniegumus valsts apmaksāta asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā pakalpojums personām ar invaliditāti, kurām VDEĀVK piešķīrusi šāda pakalpojuma nepieciešamību.

Atbalsta un pašpalīdzības grupu nodarbības.

Fizioterapijas pakalpojums – pakalpojumu piešķir personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ir sociālā dienesta redzeslokā.

Ergoterapijas pakalpojums – pakalpojumu piešķir personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ir sociālā dienesta redzeslokā.

Psihologa pakalpojums – pakalpojumu piešķir personām, kā atbalstu krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskas problēmas.

Sociālie pabalsti, ko piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalstu,
 • pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs;
 • pabalsts veselības aprūpei;
 • pabalsts neparedzētiem gadījumiem;
 • pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai;
 • pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
 • pabalsts specializētā autotransporta pakalpojuma izmantošanai;
 • pabalsts ceļa izdevumiem.

Pašvaldības pabalsti, ko piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju:

 • pabalsts ārkārtas situācijā;
 • pabalsts pārtikas iegādei;
 • pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
 • pabalsti mājoklim:

– pabalsts apkures izdevumu segšanai;

– vienreizējs pabalsts mājokļa remontam;

– vienreizējs pabalsts mājokļa pieslēgšanai pie inženiertīkliem.

Pašvaldības pabalsti, ko piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju: 

 • pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;
 • pabalsts audžuģimenēm;
 • pabalsts par bērnu, kuram noteikta invaliditāte;
 • pabalsts noteiktu vecumu sasniegušām personām;
 • pabalsts politiski represētām personām;
 • pabalsts personām pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas;
 • pabalsts apbedīšanai;
 • pabalsts tuberkulozes slimniekiem.

Par ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada pašvaldībā un tās iestādēs

Ņemot vērā uzņēmēju ierosinājumu atvērt ziedojumu kontu, lai sniegtu atbalstu dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām ar pašvaldības institūciju starpniecību, atgādinām, ka pašvaldības administrācija ir izstrādājusi noteikumus, kas ļauj veikt šādu labdarību.

Lai ziedojumu vai dāvinājumu nodotu, nepieciešams noslēgt finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, kurā būtu norādīts konkrēts saņēmējs (iestāde) un dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanas mērķis.

Papildu informāciju par iespējām un veidu, kā var nodot dāvinājumu vai ziedojumu pašvaldības institūcijām, interesenti var noskaidrot, iepazīstoties ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2015. izdotajiem noteikumiem Nr. 10 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, kas aplūkojami šeit. 

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.
Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107. Tālruņa numurs: 66662859.

Babītes novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiāle  ,,Babīte’’.

Liepu aleja 17, Babīte. Tālruņa nr. 67914924.

Centra darbības mērķis ir nodrošināt sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas Sociālā dienesta klientiem:

 • bērniem;
 • bērnu vecākiem;
 • pensionāriem;
 • cilvēkiem ar speciālām vajadzībām;
 • un bezdarbniekiem.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra piedāvājums (bez maksas)

(vasaras sezonā piedāvāto pakalpojumu klāsts tiek samazināts)

Veļas mašīnas izmantošana pēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs / maznodrošināts 
Dušas izmantošana pēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs / maznodrošināts 
Iespēja saņemt drēbes katru dienu
Ikdienā iespēja nodot drēbes lūgums nodot tīras un bez defektiem
Sadzīves tehnika un inventārs to izmantošanas iespējas centra darbinieku uzraudzībā; iespēja attīstīt nepieciešamās prasmes 
Nūjošana interesēties pie centra darbiniekiem
Mazā radošā darbnīca pēcpusdienās bērniem
Radošā darbnīca katra mēneša pirmajās divās trešdienās no plkst.14.45 (bērniem un pieaugušajiem no septembra līdz maijam)
Mākslas studija otrdienās no plkst. 14.30 (bērniem un pieaugušajiem)
Tematiskie pasākumi un semināri sekot līdzi informācijai mājas lapā un Babītes ziņās
Ikdienā iespēja iepazīties ar periodisko literatūru lasīt uz vietas
Datora / interneta izmantošana interesēties pie centra darbiniekiem
Individuālā datorapmācība iesācējiem interesēties pie centra darbiniekiem
Galda spēles novuss, galda futbols, galda teniss, puzles, šahs, dambrete u.c. spēles 
Brīvā laika pavadīšanas iespējas skolas vecuma bērniem, pēc skolas!
Eiropas pārtikas paku saņemšana trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām/ ģimenēm ar ienākumiem līdz 242,00 eiro mēnesī (Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā; “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā)
Zupas virtuve otrdienās un piektdienās, plkst.11.30 (janvāra, februāra, marta, aprīļa, novembra, decembra mēnešos)
Tiek organizētas atbalsta un profilakses grupas vairāk informācijas pie centra darbiniekiem

Zupas virtuve darbojas periodā: janvāris - aprīlis; novembris - decembris

“Zupas virtuve” darbojas periodā: janvāris – aprīļa beigas; novembris – decembris 

Babītes novada pašvaldības sociālais dienests organizē „Zupas virtuvi” novada iedzīvotājiem, kuriem trūkst iztikas līdzekļu, kuri nonākuši dzīves grūtībās un kuriem kādu apstākļu dēļ nav iespēju pagatavot siltu ēdienu.

Piņķos
Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā,
Centra ielā 3, Babītes pagastā
Otrdienās un piektdienās 11.30 – 12.30

Spuņciemā
ēkā „Pīlādzīši”, Salas pagastā (ieeja no virtuves puses)
Otrdienās un piektdienās   12.15 – 13.00

Līdzi jāņem:
trauks zupas saņemšanai:  1 personai – 1 litrs, personai klāt esot.

Pasākumi Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā

Pasākumu kalendārs aplūkojams šeit!

Pēdējais atjaunošanas datums: 05/11/2019 17:38
atpakaļ