Ceturdiena, 2020. gada 26 . novembris

Vārda dienas: Konrāds, Sebastians

 • -A
 • A
 • +A

Sociālais dienests

APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI

Ņemot vērā koronavīrusa “Covid-19” izplatību un izsludināto ārkārtas situāciju, Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests aicina apmeklētājus izmantot attālināto saziņu (rakstot e-pastu, zvanot uz tālruņu numuriem, kā arī izmantot pastkastīti pie Sociālā dienesta ieejas). Klienti klātienē tiks pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta un situācijās, kad nav iespējams pakalpojumus sniegt attālināti.

 

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi

tiek nodrošināti, iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruņa numuru: 66662859.

Personām, kurām nepieciešama sociālās rehabilitācijas (SIVA) pakalpojuma saņemšana un īpašas kopšanas dokumentu noformēšana, lūgums iepriekš sazināties, zvanot uz tālruņa numuru 67914373 (ergoterapeite) vai 67914182 (sociālā darbiniece).

Pieprasītāko pakalpojumu iesniegumu veidlapas: 

Apbedīšanas pabalsts Iesniegums

Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā  Iesniegums

Vienreizējs materiāls pabalsts ģimenēm par bērnu, kuram ir noteikta invaliditāte, un bērnu, kam ir celiakija Iesniegums

Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietām Iesniegums

Pabalsts ārkārtas situācijās Iesniegums

Pabalsts ceļa izdevumiem Iesniegums

 

Pakalpojumu apraksti un citu Sociālā dienesta sniegto pakalpojumu veidlapas un apraksti atrodami šeit (pie Sociālā dienesta pakalpojumu saraksta).

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis  e-pasts

Dienesta vadītāja

Kristīne Kalote

67511294

F.67914435

socialaisdienests@babite.lv

Vadītājas vietniece

(Kontaktpersona bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu)

Ināra Ļebedeka

67914550

inara.lebedeka@babite.lv

Sociālā darbiniece Piņķos, Babītes pagastā

Ineta Zīverte

67914369

ineta.ziverte@babite.lv

Sociālā darbiniece Piņķos, Babītes pagastā

Dace Šveicere

67914285

dace.sveicere@babite.lv

Sociālā darbiniece Piņķos, Babītes pagastā

Inese Vismane

67511293

inese.vismane@babite.lv

Sociālā darbiniece Piņķos, Babītes pagastā

Diāna Zaice

67914182

diana.zaice@babite.lv

Sociālā darbiniece Spuņciemā, Salas pagastā

Judīte Širina Šalma

67147161

judite.sirina-salma@babite.lv

Sociālā darbiniece Spuņciemā, Salas pagastā;

Kontaktpersona jautājumos par bezmaksas sociālo rehabilitāciju bērniem, kam noteikta invaliditāte

Gita Baltuša

67147161

gita.baltusa@babite.lv

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja

Baiba Nāburga

66662859

baiba.naburga@babite.lv

Sociālā darbiniece daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Piņķos

Inguna Upmane

66662859 inguna.upmane@babite.lv

Psihologs

Irina Šķupele

67914375  irina.skupele@babite.lv

Ergoterapeits

Ieva Langmane

 67914373  ieva.langmane@babite.lv

Fizioterapeits

Dace Riekstiņa

67919536 dace.riekstina@babite.lv 

Sociālā darbiniece daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiālē Babītē

Aleksandra Timpa

67914924 aleksandra.timpa@babite.lv

Sociālā darbiniece daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiālē Babītē

Ilze Bērziņa

67914924 ilze.berzina@babite.lv

Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests ir Babītes novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Babītes novada iedzīvotājiem. 

Ja esat nonākuši krīzes situācijā un saviem spēkiem nespējat atrisināt radušās problēmas, jums var palīdzēt Sociālais dienests.

Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas materiālās situācijas uzlabošanā. Saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Babītes novadā” noteiktos sociālos pabalstus piešķir tikai tām personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Babītes novada teritorijā. Lai saņemtu sociālo palīdzību, pabalsta pieprasītājam vai viņa pilnvarotai personai jāvēršas Sociālajā dienestā. 

Sociālā dienesta uzdevumi

 • Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus;
 • Nodrošināt dažādu sociālo pakalpojumu pieejamību;
 • Risināt dažādu sociālo grupu sociālās rehabilitācijas un integrācijas jautājumus.

Vairāk par Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un to pieprasīšanas iespējām lasiet šeit! 

Pašvaldības sociālie pakalpojumi Babītes novada deklarētām personām:

Aprūpe mājās

Pakalpojumu piešķir personām, kuras funkcionālu traucējumu un slimības dēļ nespēj veikt mājas darbus un personisko aprūpi. Pakalpojumu piešķir personām, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, vientuļām nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kurām nav civillikumā noteiktu apgādnieku un kura ienākumi nepārsniedz EUR 270.00 mēnesī, atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi nepārsniedz EUR 250.00 mēnesī un tā atsevišķi dzīvojošiem likumīgiem apgādniekiem:

 • ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
 • ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālas algas apmēru;
 • apgādnieka vienīgie ienākumi ir pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • apgādnieks ir apgādājamās personas mazbērns vai mazmazbērns.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

Pakalpojums tiek piešķirts personām, kurām nav civillikumā noteikto apgādnieku, citos gadījumos tiek izvērtēts civillikumā noteikto apgādnieku maksātspēja un specializēto ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Specializētais autotransports 

Pakalpojumu piešķir personām ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojumu piešķir personām, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, vientuļām nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kurām nav civillikumā noteiktu apgādnieku un kura ienākumi nepārsniedz EUR 270.00 mēnesī, vai citos gadījumos sociālais dienests izvērtē pakalpojuma nepieciešamību.

Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

Pakalpojumu personām, kurām vajadzīga uzraudzība un sociālā aprūpe. Pakalpojumu piešķir personām, kurām ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, vientuļām nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kurām nav civillikumā noteiktu apgādnieku un kura ienākumi nepārsniedz EUR 270.00 mēnesī, atsevišķi dzīvojošam nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi nepārsniedz EUR 250.00 mēnesī un tā atsevišķi dzīvojošiem likumīgiem apgādniekiem:

 • ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
 • ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālas algas apmēru;
 • apgādnieka vienīgie ienākumi ir pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • apgādnieks ir apgādājamās personas mazbērns vai mazmazbērns.

Ģimenes asistents 

Pakalpojumu piešķir personām, atbilstoši sociālā dienesta pieņemtajam lēmumam par pakalpojuma nepieciešamību.

Zupas virtuve

Babītes novada pašvaldības Sociālais dienests ar Babītes novada pašvaldības atbalstu organizē „Zupas virtuvi” novada iedzīvotājiem, kuriem trūkst iztikas līdzekļu, kuri nonākuši dzīves grūtībās un kādu apstākļu dēļ nav iespēju pagatavot siltu ēdienu.

„Zupas virtuve” no š.g. 5.novembra pieejama:

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā (Centra ielā 3, Babītes pagastā):

Otrdienās    11:30 – 12:00,

Piektdienās 11:30 – 12:00;

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centra filiālē “Babīte” (Liepu alejā 17, Babītē):

Otrdienās    11:30 – 12:00,

Piektdienās 11:30 – 12:00;

“Pīlādzīši”, Spuņciema, Salas pagastā:

Otrdienās    12:15 – 13:00,

Piektdienās 12:15 – 13:00. 

Līdz jāņem trauks zupas saņemšanai (1 personai – 1 litrs, personai klāt esot).

Eiropas Komisijas (EK) pārtikas un higiēnas pakas 

EK pārtikas un higiēnas pakas, skolas piederumu komplektus, mazo bērnu pārtikas un higiēnas palīdzības komplektus (līdz 2 gadu vecumam) var saņemt trūcīgas ģimenes/personas un, sākot ar 2019. gada 1.janvāri, var saņemt arī maznodrošinātas ģimenes/personas ar ienākumiem līdz 242,00 eiro mēnesī! Papildinformācija pa tālruni 66662859 vai personīgi DSPC, Centra ielā 3, Piņķos. Kontaktpersona Inguna Upmane. Atbalstāmās darbības tiek finansētas ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām un Latvijas valsts finansētu atbalstu.

Pakas izsniedz:

 • Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā (DSPC) Centra ielā 3, Piņķos, pirmdien – ceturtdien no plkst. 8.30 – 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 – 15.00;
 • “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 – 18.00 (pusdienu pārtraukums no 12.15 – 13.00).

Papildpasākumi:

2020.gada 14.augusts Sociālais dienests interesentus aicina uz teorētiskām konsultācijām par nūjošanas ietekmi uz veselību
2020.gada 20.-30.aprīlis Individuālās nodarbības par veselības profilaksi mājas apstākļos
2020.gada 11.februāris – 14.februāris Individuālas konsultācijas par veselības veicināšanu un slimību profilaksi
2019.gada 27.novembrī Zefīru meistarklase
2019. gada 24.jūlijā Individuālas konsultācijas par ārstniecības augiem, to ievākšanu un izmantošanu ikdienā
2019.gada 20.martā Individuālās konsultācijas par veselīga dzīvesveida popularizēšanu
2018.gada 28.novembrī Radošā nodarbība Ziemassvētku noskaņās
2018.gada 3. augustā Individuālas konsultācijas par ģimenes sociālās funkcionēšanas pilnveidošanu
2018.gada 20. jūnijā Ķimeņu (Jāņu) siera pagatavošanas nodarbība
2018.gada 14. jūnijā Kulinārijas nodarbība “Kā EK pārtikas pakas saturu pārvērst garšīgā maltītē”

Nodarbības tiek finansētas ar Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākām personām un Latvijas valsts finansētu atbalstu.
Sociālais dienests pieņem personu iesniegumus dažādu valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Pakalpojumu var saņemt:

 • personas ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētas personas un ČAES avāriju seku likvidēšanas radinieki un citas personas,
 • personas ar atkarībām,
 • personas ar redzes traucējumiem,
 • vardarbībā cietušas personas.

Sociālais dienests pieņem personu iesniegumus valsts apmaksāta asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībā

Pakalpojums personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) piešķīrusi šāda pakalpojuma nepieciešamību.

Atbalsta un pašpalīdzības grupu nodarbības

Fizioterapijas pakalpojums

Pakalpojumu piešķir personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ir sociālā dienesta redzeslokā.

Ergoterapijas pakalpojums

Pakalpojumu piešķir personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras ir sociālā dienesta redzeslokā.

Psihologa pakalpojums

Pakalpojumu piešķir personām, kā atbalstu krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskas problēmas.

Sociālie pabalsti, ko piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalstu,
 • pabalsts bērna ēdināšanai pirmskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs;
 • pabalsts veselības aprūpei;
 • pabalsts neparedzētiem gadījumiem;
 • pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai;
 • pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
 • pabalsts specializētā autotransporta pakalpojuma izmantošanai;
 • pabalsts ceļa izdevumiem.

Pašvaldības pabalsti, ko piešķir, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju:

 • pabalsts ārkārtas situācijā;
 • pabalsts pārtikas iegādei;
 • pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
 • pabalsti mājoklim:

– pabalsts apkures izdevumu segšanai;

– vienreizējs pabalsts mājokļa remontam;

– vienreizējs pabalsts mājokļa pieslēgšanai pie inženiertīkliem.

Pašvaldības pabalsti, ko piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju: 

 • pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu;
 • pabalsts audžuģimenēm;
 • pabalsts par bērnu, kuram noteikta invaliditāte;
 • pabalsts noteiktu vecumu sasniegušām personām;
 • pabalsts politiski represētām personām;
 • pabalsts personām pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas;
 • pabalsts apbedīšanai;
 • pabalsts tuberkulozes slimniekiem.

Par ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada pašvaldībā un tās iestādēs

Ņemot vērā uzņēmēju ierosinājumu atvērt ziedojumu kontu, lai sniegtu atbalstu dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām ar pašvaldības institūciju starpniecību, atgādinām, ka pašvaldības administrācija ir izstrādājusi noteikumus, kas ļauj veikt šādu labdarību.

Lai ziedojumu vai dāvinājumu nodotu, nepieciešams noslēgt finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, kurā būtu norādīts konkrēts saņēmējs (iestāde) un dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanas mērķis.

Papildu informāciju par iespējām un veidu, kā var nodot dāvinājumu vai ziedojumu pašvaldības institūcijām, interesenti var noskaidrot, iepazīstoties ar Babītes novada pašvaldības domes 23.09.2015. izdotajiem noteikumiem Nr. 10 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, kas aplūkojami šeit. 

Sociālā dienesta un daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra (Centra ielā 3, Piņķos)

un tā filiāles “Babīte” (Liepu alejā 17, Babītē)

DARBALAIKS

Pirmdiena: 8.15 – 18.00

Otrdiena: 8.15 – 17.00

Trešdiena: 8.15 – 17.00

Ceturtdiena: 8.15 – 18.00

Piektdiena: 8.15 – 15.00

(Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Apmeklētāju pieņemšana

Piņķos – Centra iela 3, Babītes pagastā:

pirmdienās un ceturtdienās:  8.30 – 18.00

Spuņciemā – “Pīlādzīši”, Salas pagastā:

pirmdienās un  ceturtdienās:  8.30 – 18.00

(Pārtraukums: 12.15 – 13.00)  

Babītē – Liepu alejā 17, Babītes pagastā:

pirmdienās un ceturtdienās:  8.15  – 18.00

(Pārtraukums: 12.15 – 13.00)

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs.
Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107. Tālruņa numurs: 66662859.

Babītes novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiāle  ,,Babīte’’.

Liepu aleja 17, Babīte. Tālruņa nr. 67914924.

Centra darbības mērķis ir nodrošināt sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas Sociālā dienesta klientiem:

 • bērniem;
 • bērnu vecākiem;
 • pensionāriem;
 • cilvēkiem ar speciālām vajadzībām;
 • un bezdarbniekiem.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra piedāvājums (bez maksas)

(vasaras sezonā piedāvāto pakalpojumu klāsts tiek samazināts)

Veļas mašīnas izmantošana pēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs / maznodrošināts 
Dušas izmantošana pēc iepriekšēja pieraksta pie centra darbiniekiem, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu – trūcīgs / maznodrošināts 
Iespēja saņemt drēbes katru dienu
Ikdienā iespēja nodot drēbes lūgums nodot tīras un bez defektiem
Sadzīves tehnika un inventārs to izmantošanas iespējas centra darbinieku uzraudzībā; iespēja attīstīt nepieciešamās prasmes 
Nūjošana interesēties pie centra darbiniekiem
Saturīga brīvā laika pavadīšana pēcpusdienās bērniem
Formas dizaina radošā darbnīca pirmdienās no plkst. 14.30 (bērniem un pieaugušajiem)
Mākslas studija otrdienās no plkst. 10.00 (pieaugušajiem)
Dāmu klubiņš ceturtdienās no plkst. 10.00 (pieaugušajiem)
Tematiskie semināri pieaugušajiem un bērniem pēc DSPC plāna (interesēties pie centra darbiniekiem)
Ikdienā iespēja iepazīties ar periodisko literatūru  lasīt uz vietas
Datora/interneta izmantošana interesēties pie centra darbiniekiem
Individuālā datormācība iesācējiem interesēties pie centra darbiniekiem
Galda un dārza spēles  novuss, galda futbols, dārza Riču-Raču un Cirks, florbols, teniss, dambrete u.c. spēles
Eiropas pārtikas paku saņemšana trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām (ģimenēm)  Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā un “Pīlādzīšos”, Spuņciemā, Salas pagastā
Zupas virtuve otrdienās un piektdienās plkst.11.30 (janvārī, februārī, martā, aprīlī, novembrī un decembrī)

Zupas virtuve darbojas periodā: janvāris - aprīlis; novembris - decembris

“Zupas virtuve” darbojas periodā: janvāris – aprīļa beigas; novembris – decembris 

Babītes novada pašvaldības sociālais dienests organizē „Zupas virtuvi” novada iedzīvotājiem, kuriem trūkst iztikas līdzekļu, kuri nonākuši dzīves grūtībās un kuriem kādu apstākļu dēļ nav iespēju pagatavot siltu ēdienu.

Piņķos

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā,

Centra ielā 3, Babītes pagastā

Otrdienās un piektdienās 11.30 – 12.00

 

Babītē

Liepu alejā 17, Babītes pagastā

Otrdienās un piektdienās 11.30-12.00

 

Spuņciemā

ēkā „Pīlādzīši”, Salas pagastā (ieeja no virtuves puses)

Otrdienās un piektdienās   12.15 – 13.00

Līdzi jāņem:

trauks zupas saņemšanai:  1 personai – 1 litrs, personai klāt esot.

Pasākumi Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā

Pasākumu kalendārs aplūkojams šeit!

Pēdējais atjaunošanas datums: 09/11/2020 14:55
atpakaļ