Trešdiena, 2022. gada 19 . janvāris

Vārda dienas: Alnis, Andulis

 • -A
 • A
 • +A

Mežsaimniecība

Rīgas reģionālā virsmežniecība

Brīvības iela 129, Ogre, LV-5001

Tālr.: 65035620

Fakss: 65046945

E-pasts: vm@riga.vmd.gov.lv

SIA "Rīgas meži"

www.rigasmezi.lv

Nodarbojas ar Rīgas pašvaldības īpašumā esošo mežu apsaimniekošanu.

Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecība

Kontakti

Adrese:

Mežsaimniecība 2, Babīte, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101

Tālruņa/ faksa numurs:

+371 67 919352

E-pasta adrese:

babites.meznieciba@riga.vmd.gov.lv

Darbalaiks >

Atrašanās vieta

Babītes novada meža īpašniekus gaidām Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecībā pretī Elvi veikalam Babītes ielā. 

Uzraugamas_teritorijas_Mezi

Babītes mežniecības mežziņi

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Apgaitas teritorijas
Vecākais mežzinis Andris Veidemanis  20290431 Zaķu apgaita

Olaines pagasta daļa

Mežzinis Inguna Čauna 20290430

Rīgas apgaita

Rīga, Babītes pagasta daļa

Mežzinis Māris Ruģelis 25723577

Jūrmalas apgaita

Jūrmala, Salas pagasts, Babītes pagasta daļa

Mežzinis Anita Tīsiņa 27891576 Ķekavas apgaita

Ķekavas novads

Mežzinis Ilze Kušnere 20290425 Misas apgaita

daļa no Olaines pagasta un daļa no Ķekavas pagasta

Vecākā referente Žanete Barone 27891355

Valsts meža dienests

Valsts meža dienesta uzticības tālrunis: 67221322 (automātiskais atbildētājs) 

Valsts meža dienests (VMD) ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.  

VMD galvenās funkcijas ir:

 • uzraudzīt meža apsaimniekošanu, izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • pārtraukt un novērst meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
 • piedalīties Eiropas Savienības lauksaimniecības garantiju un virzības fonda lauku attīstības atbalsta pasākumu izstrādē un ieviešanā.

VMD uzdevumi:

 • savas kompetences ietvaros uzrauga visā Latvijas teritorijā to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;
 • izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;
 • veic meža patoloģiskā stāvokļa uzraudzību;
 • pārbauda meža inventarizācijas datu kvalitāti un kārto Meža valsts reģistru;
 • organizē meža ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu;
 • informē un konsultē meža īpašniekus par mežsaimniecības jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām, utt.

Ugunsdzēsības stacijas

Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101

Tālr: 67919101, 20290438 

Meža ugunsdrošības uzraudzība un ugunsgrēku ierobežošana ir viena no Valsts meža dienesta publiskajām funkcijām. Ugunsapsardzība Valsts meža dienestā ir organizēta tā, lai pēc iespējas ātrāk varētu atklāt un ierobežot meža ugunsgrēkus visos mežos neatkarīgi no īpašuma veida un piederības.  

Ugunsdzēsības stacija strādā tikai meža ugunsnedrošajā laikposmā, kuru saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu (17.02.2004. MK noteikumi Nr. 82) 29. punktu nosaka ar Valsts meža dienesta rīkojumu un izsludina visā valsts teritorijā. Šajā laikā tiek uzsāktas dežūras ugunsnovērošanas torņos, lai savlaikus būtu iespējams konstatēt dūmus un noteikt vietu, kur iespējams ir izcēlies meža ugunsgrēks. Tāpēc svarīgi ir, lai bez saskaņošanas ar administratīvajā teritorijā esošo Valsts meža dienesta mežniecību, netiktu veikt nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus dūmus, lai tie nemaldinātu ugunsnovērošanas torņa dežurantus un netiktu izsludināta viltus trauksme.

Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, visiem iedzīvotājiem no ugunsnedrošā laikposma noteikšanas uzturoties mežā, ir noteikti atsevišķi aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un kriminālatbildību.

Uzturoties mežos un purvos aizliegts:

 • nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus;
 • kurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
 • dedzināt sadzīves atkritumus un ciršanas atliekas;
 • braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem;
 • ekspluatēt mežā, purvos vai uz to šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzes izplūdes sistēmu.

Meža īpašniekiem un valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma noteikšanu jānodrošina ugunsdrošības prasības mežā.Meža īpašniekiem jāatceras, ka viņa pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā.

Mežizstrādātājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu mežā ir jāpārtrauc zaru un ciršanas atlieku dedzināšana izcirtumos, bet meža īpašniekiem ir jāatbrīvo meža ceļi un stigas no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties.  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informācija par kūlas ugunsgrēku ierobežošanu un statistiku par 2018.gadu

Pēdējais atjaunošanas datums: 03/11/2020 10:42
atpakaļ