2017. gada 26 . martā

Vārda dienas: Eiženija, Ženija

 • -A
 • A
 • +A

Mežsaimniecība

Mezsaimnieciba_small

MEŽNIECĪBAS

Rīgas reģionālā virsmežniecība

Brīvības iela 129, Ogre, LV-5001
Tālr.: 65035620
Fakss: 65046945
E-pasts: vm@riga.vmd.gov.lv

SIA „Rīgas meži”,  Olaines – Tīreļu apvienotā mežniecība

Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127

Fakss: 67931325

www.rigasmezi.lv

Nodarbojas ar Rīgas pašvaldības īpašumā esošo mežu apsaimniekošanu. 

Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes birojs

Mežsaimniecība 2, Babīte, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101
Tālr.  +371 67 919352
Fakss. +371 67919352
E-pasts:  babites.birojs@riga.vmd.gov.lv

Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes birojs


Babītes novada meža īpašniekus gaidām Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes birojā pretī Elvi veikalam Babītes ielā.
 

Babītes biroja mežziņi

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās:
no 80:30 līdz 17:00,
pusdienas pārtraukums:
no 12:30 līdz 13:00.

Trešdienās birojs ir slēgts.

Vecākais mežzinis 

Andris Veidemanis 

Zaķu apgaita
Olaines pagasta daļa 

 tālr.20290431

Mežzinis 

 Inguna Čauna

 Rīgas apgaita

Rīga, Babītes pagasta daļa

 tālr. 20290430

 Mežzinis

 Zigmunds Jaunķiķis

 Jūrmalas apgaita

Jūrmala, Salas pagasts, Babītes pagasta daļa

 

tālr. 20290428

 

 Mežzinis

 Zigurds Markevics

 Olaines apgaita

Olaine, Olaines pagasta daļa,

Babītes pagasta daļa, Mārupes novads

 tālr. 20290472

 Vecākais referents

Daiga Breiere 

  tālr. 29466781

Uzraugamas_teritorijas_Mezi

VALSTS MEŽA DIENESTS

Valsts meža dienesta uzticības tālrunis: 67221322 (automātiskais atbildētājs) 

ValstsMD

Valsts meža dienests (VMD) ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.  

VMD galvenās funkcijas ir:

 • uzraudzīt meža apsaimniekošanu, izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • pārtraukt un novērst meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
 • piedalīties Eiropas Savienības lauksaimniecības garantiju un virzības fonda lauku attīstības atbalsta pasākumu izstrādē un ieviešanā.

VMD uzdevumi:

 • savas kompetences ietvaros uzrauga visā Latvijas teritorijā to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;
 • izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;
 • veic meža patoloģiskā stāvokļa uzraudzību;
 • pārbauda meža inventarizācijas datu kvalitāti un kārto Meža valsts reģistru;
 • organizē meža ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu;
 • informē un konsultē meža īpašniekus par mežsaimniecības jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām, utt.

UGUNSDZĒSĪBAS STACIJAS

Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101
Tālr: 67919101, 20290438 

UgunsdzesibasStacijas

Meža ugunsdrošības uzraudzība un ugunsgrēku ierobežošana ir viena no Valsts meža dienesta publiskajām funkcijām.

Ugunsapsardzība Valsts meža dienestā ir organizēta tā, lai pēc iespējas ātrāk varētu atklāt un ierobežot meža ugunsgrēkus visos mežos neatkarīgi no īpašuma veida un piederības. 

Ugunsdzēsības stacija strādā tikai meža ugunsnedrošajā laikposmā, kuru saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu (17.02.2004. MK noteikumi Nr. 82) 29. punktu nosaka ar Valsts meža dienesta rīkojumu un izsludina visā valsts teritorijā.

Šajā laikā tiek uzsāktas dežūras ugunsnovērošanas torņos, lai savlaikus būtu iespējams konstatēt dūmus un noteikt vietu, kur iespējams ir izcēlies meža ugunsgrēks. Tāpēc svarīgi ir, lai bez saskaņošanas ar administratīvajā teritorijā esošo Valsts meža dienesta mežniecību, netiktu veikt nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus dūmus, lai tie nemaldinātu ugunsnovērošanas torņa dežurantus un netiktu izsludināta viltus trauksme.

Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, visiem iedzīvotājiem no ugunsnedrošā laikposma noteikšanas uzturoties mežā, ir noteikti atsevišķi aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un kriminālatbildību.

Uzturoties mežos un purvos aizliegts :

 • nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus;
 • kurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
 • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
 • dedzināt sadzīves atkritumus un ciršanas atliekas;
 • braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem;
 • ekspluatēt mežā, purvos vai uz to šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzes izplūdes sistēmu.

Meža īpašniekiem un valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma noteikšanu jānodrošina ugunsdrošības prasības mežā.Meža īpašniekiem jāatceras, ka viņa pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā. 

Mežizstrādātājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu mežā ir jāpārtrauc zaru un ciršanas atlieku dedzināšana izcirtumos, bet meža īpašniekiem ir jāatbrīvo meža ceļi un stigas no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties.  


Saistītie dokumenti, normatīvie akti un saites

Pēdējais atjaunošanas datums: 27/02/2017 15:09
atpakaļ