2018. gada 22 . jūlijā

Vārda dienas: Meldra, Meldris, Melisa

  • -A
  • A
  • +A

Medniecība un makšķerēšana

Makšķerēšana

Medniecība

Kā kļūt par mednieku?

Pamatojoties uz Medību likumu, mednieka apliecību izsniedz VMD virsmežniecībās pēc tam, kad nokārtots eksāmens mednieku eksaminācijas komisijā. Mednieku eksaminācijas komisijas apstiprina Valsts meža dienests. Eksaminācijas komisiju darbību finansē VMD, nosakot maksu par eksāmena kārtošanu un mednieka apliecības sagatavošanu. Mednieka eksāmens ir vienīgā zināšanu pārbaude, kas nepieciešama medību šaujamieroča iegādei medībām.

Lai medītu, medniekam medību sezonas laikā ir VMD jāsaņem mednieka sezonas karte. Tās var iegādāties arī Babītes mežniecībā. Medību likuma (pieņemts Saeimā 08.07.2003.) 22. panta 4. daļā ir teikts, ka mednieki informāciju par nomedīto nelimitēto medījamo dzīvnieku skaitu mēneša laikā pēc medību sezonas beigām iesniedz institūcijām, kuras izsniegušas mednieka sezonas kartes.

Medības Babītes ezerā regulē 28.03.2000. MK noteikumi Nr.115 “Dabas lieguma “Babītes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, saskaņā ar kuriem Babītes ezerā ir noteiktas dažādu režīmu zonas. Katrai zonai ir noteikts savs ierobežojumu apjoms arī attiecībā uz medībām.

Makšķerēšana

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” nosaka kārtību, kādā fiziskās personas Latvijas Republikas ūdeņos var nodarboties ar amatierzveju – makšķerēšanu un zemūdens medībām, zivju (vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku) ieguvi ar šajos noteikumos atļautiem makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas rīkiem. Šos noteikumus nepiemēro ūdeņos, kas tiek izmantoti specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai. 

Pirms makšķerēšanas uzsākšanas ir jāiepazīstas ar makšķernieku pienākumiem un atbildību, ar makšķerēšanas aizliegumiem, makšķerēšanas rīku lietošanu un citiem ar makšķerēšanu saistītiem noteikumiem, ko nosaka normatīvie akti.

Makšķerēt Latvijas Republikas ūdeņos ir tiesības fiziskām personām, kurām makšķerēšanas laikā ir klāt derīga makšķerēšanas karte, kurā norādīts makšķernieka vārds, uzvārds un personas kods, un dokuments, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds un personas kods). Vietās, kur noteikta licencētā makšķerēšana, papildus makšķerēšanas kartei ir nepieciešama licence. 

Ja ūdenstilpē ir ieviesta licencētā makšķerēšana, makšķerniekam ir nepieciešama licencētās makšķerēšanas organizētāja izsniegta īpaša maksas atļauja – makšķerēšanas licence, bet personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, papildus licencei nepieciešama arī makšķerēšanas karte.

Rūpnieciskā zveja Babītes novada ūdeņos ir aizliegta.

Saskaņā ar  24.05.2011. MK noteikumi Nr.409 “Dabas lieguma “Babītes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” Babītes ezerā ir aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām, veikt rūpniecisko zveju, uzturēties ezerā diennakts tumšajā laikā, izņemot laiku no 1.jūnija līdz 31.augustam un veikt citas noteikumos norādītās darbības.


Saistītie dokumenti un normatīvie akti: 

Pēdējais atjaunošanas datums: 14/09/2017 13:55
atpakaļ