2017. gada 28 . aprīlī

Vārda dienas: Gundega, Terēze

 • -A
 • A
 • +A

Ģimenēm

Ja ģimenē ienāk bērniņš:


Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, trūcīgām ģimenēm

 • Ārpus kārtas uzņem Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs audzēkņus (ja ir statusu attaisnojoši dokumenti):

1. Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo aizbildņu bērnus (bāreņus);
2. Bērnus, kuru vecākiem noteiktas priekšrocības saskaņā ar LR tiesību aktiem;
3. Atsevišķos gadījumos ar Babītes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu pēc Bāriņtiesas vai Sociālā dienesta ierosinājuma;
4. Daudzbērnu ģimeņu bērnus un bērnus ar īpašām vajadzībām.

 • Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Sociālā dienesta klientiem bez maksas piedāvā daudz un dažādas sportiskas un radošas aktivitātes.
 • Ēdināšanas atvieglojumi bērniem no daudzbērnu ģimenēm

Babītes novada daudzbērnu ģimeņu bērni no 2013. gada janvāra saņem ēdināšanas atvieglojumus – pirmsskolas izglītības iestādēs 50% apmērā par visām ēdienreizēm, skolās – EUR 0,71 dienā, bet no 2014. gada septembra – EUR 1,00 dienā.

 • Atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm izglītības jomā       

Babītes novada pašvaldības dome 2014.gada 26. novembrī apstiprināja grozījumus lēmumā par atvieglojumiem bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē novada izglītības iestādes, grozījumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī. Grozījumi paredz, ka atvieglojumus saņem arī tie daudzbērnu ģimeņu bērni, kuru vecākie brāļi vai māsas (līdz 24 gadu vecumam) apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā.

Lai jaunākie ģimenes locekļi izglītības iestādēs saņemtu ēdināšanas atvieglojumus, vecākiem pašvaldības administrācijā nepieciešams iesniegt iesniegumu un izziņu no augstākās mācību iestādes. Atvieglojumi stāsies spēkā iesnieguma un izziņas iesniegšanas dienā. Izziņa par to, ka jaunietis mācās, jāiesniedz divas reizes gadā – septembrī un februārī.

(Babītes novada pašvaldības Izglītības speciālists Elga Jonina, tālr.nr. 67914552, e-pasts: elga.jonina@babite.lv);

 • Ēdināšanas pabalsti mazturīgo ģimeņu bērniem:
  – vienam bērnam 1.- 4.klašu grupā: EUR 1.42 apmērā dienā;
  – vienam bērnam 5.- 12.klašu grupā EUR 1.80 apmērā dienā.

(Babītes novada pašvaldības Izglītības speciālists Elga Jonina, tālr.nr. 67914552, e-pasts: elga.jonina@babite.lv);

 • Babītes novada pašvaldība līdzfinansē apmācības audzēkņiem, kuri deklarēti Babītes novada administratīvajā teritorijā, bet apmeklē Rīgas profesionālās ievirzes interešu izglītības iestādes (50% apmērā no vecākiem noteiktā līdzfinansējuma apmēra profesionālās ievirzes programmas izglītībai audzēkņiem);
 • Lai veicinātu skolēnu interesi par izglītības turpināšanu angļu valodā starptautiskā vidē, motivējot un atbalstot spējīgākos Babītes novada pašvaldības vidusskolēnus, kā arī Babītes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītības kvalitātes un vidusskolēnu konkurētspēju, īpaši attiecībā uz mācībām angļu valodā, ar Babītes novada pašvaldības domes lēmumu diviem vidusskolēniem tiek piešķirta bezmaksas mācību vieta Latvijas Starptautiskās skolas programmās.

Babītes vidusskola

Interešu izglītības nodarbības un pulciņi

Salas sākumskola

Interešu izglītības nodarbības un pulciņi  

Babītes sporta komplekss

Peldbaseinu cenrādis un atlaides iedzīvotājiem


Infografika “Atbalsts ģimenēm”

Lai sniegtu lielāku valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, pēc ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” iniciatīvas šī gada valsts budžetā paredzēti papildus jauni pasākumi vairāk kā 20 miljonu eiro apmērā. Tai skaitā – papildus atbalsts “Pirmā mājokļa programmai”, lai ģimenes ar bērniem varētu  saņemt valsts galvojumu kredītam pirmā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināts ģimenes valsts pabalsts ģimenēs ar 4 un vairāk bērniņiem un valsts minimālā atbalsta apmērs apgādnieku zaudējušiem bērniem. Lai palielinātu iespēju katram bērniņam augt ģimeniskā vidē, arī tiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes, no 2017. gada tiek būtiski palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu. Savukārt no 2017. gada 1.jūlija paredzēts piešķirt 25% atlaidi tām daudzbērnu ģimenēm, kas ir “Goda ģimenes kartes” īpašnieki, braukšanai reģionālajā transportā.

Detalizētāk ar pasākumiem un tiem paredzēto finansējumu var iepazīties infografikā.

Atbalsts ģimenēm Sadarbības platforma

Demogrāfisko lietu centrs savu darbību turpina un šajā gadā plāno īpašu uzmanību pievērst pensiju sistēmas pilnveidošanai bērnu vecākiem un vairākiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar ģimeņu atbalstu un bērnu interešu aizsardzību dažādās dzīves jomās.

Jānis Ilgavižs,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Reģionālās politikas departaments
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa
Vecākais eksperts


 

Pēdējais atjaunošanas datums: 10/02/2017 14:48
atpakaļ