Trešdiena, 2021. gada 14 . aprīlis

Vārda dienas: Egils, Egīls, Nauris

 • -A
 • A
 • +A

Informācija par bibliotēku

Statistika par 2019. gadu (par visām novada bibliotēkām):

 • lasītāju skaits 2815 (to skaitā 1122 bērni un jaunieši);
 • izsniegto vienību skaits: 93971;
 • apmeklējumu skaits:
 1. gada pārskata periodā bibliotēkas krājumi papildināti ar 3631 vienībām, no tām 1617 – grāmatas ( no kurām 413– bērnu grāmatas),un  2014 – seriālizdevumi. Līdz ar to kopējais krājumu apjoms bibliotēkā sasniedza 44976 vienības, no kurām 35807 – grāmatas, 9087 – seriālizdevumi.

Galvenais finansējuma avots bibliotēkas krājumu papildināšanai ir Babītes novada pašvaldības budžets, kas 2019. gadā sastāda EUR 15590.

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas katalogs>> 

Krājumi

– tiek veidoti, ievērojot bibliotēkas pamatfunkcijas – informācijas, izglītības un kultūras savstarpēju mijiedarbību:

 • daiļliteratūra latviešu un krievu valodā, akcentējot latviešu oriģinālliteratūras un pasaules ievērojamo autoru darbus;
 • nozaru literatūra (filozofija, psiholoģija, reliģija, vēsture, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, māksla, valodniecība) pamatā komplektēta valsts valodā attiecīgās nozares iepazīšanai;
 • uzziņu izdevumi: universālās un nozaru enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas u.c.
 • interneta resursi;
 • bērnu un jauniešu daiļliteratūra un uzziņu literatūra;
 • žurnāli: “Ieva”, “Marta” , “Lilit”, “Una”, „ Ilustrētā Zinātne”,” Ilustrētā Vēsture” ,”GEO”, „Privātā Dzīve”, „Kas Jauns”, “Dārzs un drava” un “Dārza Pasaule” u.c.
 • laikraksti: „Diena”, “Latvijas Avīze” „Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Vakara Ziņas”, „Rīgas Apriņķa Avīze”, u.c. 

Daudzgadīgs novadpētniecības darbs

– materiālu vākšana šādās jomās:

 • uzņēmējdarbība;
 • Babītes novada daba;
 • kultūra un izglītība;
 • ievērojamie novada iedzīvotāji;
 • Piņķu baznīca;
 • Babītes novads likteņgaitās;

Tematiskās mapes

 • “Saulgrieži un to tradīcijas”;
 • “Advente un Ziemassvētki”;
 • “Latvijas vēsture”;
 • “Latvijas lepnums”.

Par grāmatu dāvināšanu bibliotēkai

Visus, kas vēlas dāvināt vai ziedot grāmatas bibliotēkas krājuma papildināšanai, aicinām sazināties ar bibliotēkas vadītāju vai bibliotekārēm.
Pieņemam grāmatas nolietoto grāmatu nomaiņai vai tādas, kas nav bibliotēkas krājumā.


Pēdējais atjaunošanas datums: 05/05/2020 16:42
atpakaļ