Sestdiena, 2020. gada 06 . jūnijs

Vārda dienas: Ardis, Ingrīda

  • -A
  • A
  • +A

Finansējumu projektu konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’ piešķir sešiem projektiem

12.06.2019 14:47

Projektu konkursā „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā’’ šogad iesniegti vienpadsmit projektu pieteikumi. Attīstības komiteja iesniegtos projektu pieteikumus izvērtējusi saskaņā ar konkursa „ Par Babītes novada pašvaldības 2019.gada projektu konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”” nolikumu, sešus no tiem izvirzot finansējuma saņemšanai. 2019.gada 29.maija domes sēdē lemts finansējumu piešķirt visu sešu projektu realizācijai:

  • informatīvā stenda ar vēsturiskiem aprakstiem par Skārduciema, Dumpju ciema un Vīkuļu ciema vēsturi un iedzīvotājiem uzstādīšanai (projekta iesniedzējs vēsturnieks Mārtiņš Mitenbergs, piešķirtais finansējums EUR 2530.00);
  • pasākumu “Iepazīsti Babītes novada dabu! II” realizēšanai Babītes novadā ik mēnesi sākot ar 2019.gada jūniju: putnu klausīšanās vakars jūnijā, kukaiņu vērošanas ekskursija jūlijā, veloekskursija augustā, sēņu ekskursija septembrī, putnu barotavu darbnīca oktobrī, kā arī informatīvā stenda izvietošana par putniem Babītes novadā rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte” (projekta iesniedzējs Latvijas Ornitoloģijas biedrība, piešķirtais finansējums EUR 2112.50);
  • mākslas dienas “Putni” Piņķos organizēšanai. Jūlijā un augustā notiks gatavošanās – materiālu iegāde, putnu sagatavju izgatavošana, zīmējumu konkursa nolikuma izstrāde un konkursa izsludināšana, augustā – darbu iesniegšana konkursam, 16.septembrī – mākslas diena “Putni” visas dienas garumā (projekta iesniedzējs biedrība “Radošais laiks”, piešķirtais finansējums EUR 2985.00);
  • pārvietojamās izstādes “Vārdu stāsti” izveidošanai – par novadu vietvārdu un vietu nosaukumu izcelsmi un nozīmi, vēstures notikumiem, kas ar tiem saistīti. Apskatot izstādi, varēs uzzināt, ko nozīmē “Piņķi”, “Babīte”, “Spuņciems”, “Varkaļi”, “Biķiete” un citi nosaukumi, kā tie radušies, cik seni tie ir un, kā mainījušies. Izstādes eksponēšanas vietās iedzīvotāji tiks aicināti uz sarunu pasākumiem, lai dalītos atmiņās un fiksētu vietvārdus un stāstus, kas saistīti ar vietu nosaukumiem. Tiks organizēts arī radošo darbu konkurss skolēniem “Vārdu stāsti” (projekta iesniedzējs Latvijas Kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās atmiņas izpētes un saglabāšanas biedrība, piešķirtais finansējums EUR 2920.00);
  • teritorijas labiekārtošanai Laimdotas/ Spīdolas ielas rajonā, Piņķos. Teritorija tiks aprīkota ar mini hokeja vārtiem ar tīklu. (projekta iesniedzējs Mārtiņš Roķis, piešķirtais finansējums EUR 690.74);
  • teritorijas labiekārtošanai Kadiķu ielā 10, Mežārēs, Babītes novadā, radot videi draudzīgu un ģimenēm pievilcīgu, harmonisku āra dzīves telpu, lai nodrošinātu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšanu (projekta iesniedzējs biedrība Mans ciemats, piešķirtais finansējums EUR 4000.00).

Finansējums par kopējo summu 15238.24  EUR ieplānots Babītes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumu programmā „Dotācijas kultūrai”.

Projektu konkurss „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” izsludināts 2019.gada martā. Konkursā piedalīties Babītes novada pašvaldība aicināja Babītes novada nevalstiskās organizācijas, komercsabiedrības un fiziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji, īstenojot idejas un ieceres dzīves vides kvalitātes uzlabošanai novadā.

Konkurss norisinās jau trešo gadu. Pērn Konkursa ietvaros izskanējusi “Kokļu diena”, notikušas māksas darbnīcas un izstādes, iepazīta Babītes novada daba kopā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, realizēts projekts “Piņķu baznīcas attīstīšana par mūsdienīgu un sabiedrībai atvērtu novadpētniecības, izglītības un tūrisma objektu”, labiekārtots sporta laukums Laimdotas ielā Piņķos un Pūpes parka teritorija parka aizsardzībai.

Šogad, līdzīgi kā pagājušajā gadā,  kopējais projektu finansēšanas fonds ir 20 000 eiro, vienam projektam maksimāli piešķiramais finansējuma apjoms – līdz 4 000 eiro.

Projektu īstenošanas vieta  – Babītes novada administratīvā teritorija, īstenošanas laiks – no 2019. gada 25. maija līdz 2019. gada 30. novembrim.

Vairāk par projektu konkursu lasiet šeit >>>

Māra Mičule, Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējais atjaunošanas datums: 18/07/2019 11:08
atpakaļ