Pirmdiena, 2021. gada 25 . oktobris

Vārda dienas: Beatrise, Beāte

  • -A
  • A
  • +A

Domes sēdes un lēmumi 2014. gads

Domes sēdes datums Dokumentācija Saistošo noteikumu projekti, paskaidrojuma raksti, pielikumi
 22.01.2014.  Lēmumi

Protokols

Nolikumi

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas (ar izmaiņām 22.01.2014., protokols Nr. 1,19.§)

Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums (Ar grozījumiem 22.06.2011., 27.07.2011., 27.02.2013. un 22.01.2014.)

Instrukcijas (nav aktuāla no 28.06.2017.)

Par lietvedības dokumentu sagatavošanas, reģistrēšanas, izpildes un saglabāšanas kārtību Babītes novada pašvaldības Administrācijā (Ar 27.04.2011. un 22.01.2014. precizējumiem)

 

Par Babītes novada pašvaldības gada pārskata sagatavošanu

Noteikumi

Nr. 1

Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes sporta kompleksā

Saistošie noteikumi

Nr. 1

Par grozījumiem Babītes novada domes 07.02.2012. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”

Nr. 2

Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2014.gadā

28.01.2014.  Protokols  Izsoles noteikumi

Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – neapbūvēta zemas gabala Priedaines iela 2 Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, un neapbūvēta zemes gabala Jūrmalas iela 13F Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, izsoles noteikumi 

 26.02.2014.  Lēmumi

Protokols

 
26.03.2014.   Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 4

Par grozījumiem Babītes novada domes 30.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšanu Babītes novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 6

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā

 23.04.2014. Lēmumi

Protokols 

 
 28.05.2014.  Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi nr. 10

Par grozījumu Babītes novada pašvaldības 24.10.2014. saistošajos noteikumos Nr.21 „Par Babītes novada simboliku” 

25.06.2014.   Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 11

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā

23.07.2014.   Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 12

SN 13 budžets

Noteikumi Nr. 14

Par mācību maksu Babītes mūzikas skolā

 12.08.2014.  Lēmumi

Protokols

 
19.08.2014.   Lēmumi

Protokols

 
27.08.2014.   Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 13

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā

10.09.2014.   Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

 
24.09.2014.   Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 15

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā

22.10.2014. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 17

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā

Noteikumi Nr. 15

Nomas maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības izglītības iestādēs

Noteikumi Nr. 18

Par autotransporta izmantošanu Babītes novada pašvaldībā

Noteikumi Nr. 20

Par valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Babītes novadā

26.11.2014.  Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 16

Nodevas par Babītes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām

Saistošie noteikumi Nr. 18

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā

1. pielikums

2.pielikums

3.pielikums 

17.12.2014. Darba kārtība

Lēmumi

Protokols

Saistošie noteikumi Nr. 21

Par grozījumiem Babītes novada pašvaldības 2014.gada budžetā

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 2

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Babītes novadā

Saistošie noteikumi Nr. 3

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Babītes novadā

Pēdējais atjaunošanas datums: 25/07/2017 10:08
atpakaļ